Duurzame inzetbaarheid is een actueel thema in het onderwijs, zeker nu de vergrijzing toeneemt. Veel organisaties vinden het lastig om concrete invulling te geven aan het begrip duurzame inzetbaarheid. Daarom is er vanaf half november opnieuw subsidie beschikbaar van het Europees Sociaal Fonds (ESF). Deze subsidie kunt u gebruiken voor advies en ondersteuning op maat.

Geen leeg begrip


Het doel van duurzame inzetbaarheid is om mensen langer en productief aan het werk te houden. Onderdeel van duurzame inzetbaarheid is het inzetten van leeftijdsbewust personeelsbeleid. Duurzaam inzetbaar zijn werknemers die nu én in de toekomst gezond, gemotiveerd, competent en productief aan het werk kunnen zijn. Penta Rho biedt u concrete ondersteuning bij de invulling van duurzame inzetbaarheid. Ons doel is om ervoor te zorgen dat duurzame inzetbaarheid niet een leeg begrip is binnen uw personeelsbeleid, maar een zinvolle bijdrage levert aan het welzijn van uw medewerkers en de ‘gezondheid’ van uw organisatie. In onze aanpak staat maatwerk voorop. Belangrijkste doelstelling is blijvende arbeidsparticipatie met toegevoegde waarde voor alle betrokkenen.

ESF subsidie

In het derde kwartaal van 2016 is weer 13 miljoen euro beschikbaar, waarbij een maximum geldt van 10.000 euro per aanvraag. De subsidie mag 50% van de projectkosten dekken en is voor advieskosten van een externe adviseur. Graag verzorgen wij de aanvraag van de ESF subsidie voor u. Het indienen van een aanvraag voor de subsidie kan vanaf 14 november a.s.

Meer informatie?

Wilt u inzetten op duurzame inzetbaarheid van uw personeel? Bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan gerust telefonisch contact met ons op via telefoonnummer (055) 538 66 90 en vraag naar Liza Middag. Of stuur een mail naar info@pentarho.nl.