Karel en Doret hebben een duo-baan in groep 8. Om onduidelijke redenen is er  een aantal maanden geleden een conflict ontstaan. De sfeer is verhard en de leerkrachten communiceren niet meer met elkaar. Ondanks verschillende pogingen van de directeur lukt het Karel en Doret niet om samen te werken. Zelfs het kamp van de klas dreigt in het water te vallen. De ouders zijn het zat en komen in opstand. Ze eisen dat een van de twee leerkrachten vertrekt.

Net als in iedere andere sector komen in het onderwijs conflicten voor. Soms lopen conflicten zo hoog op, dat u geen andere uitweg meer ziet dan een gang naar een geschillencommissie of een juridische procedure. Met hoge kosten en vaak onherstelbare schade in het onderling vertrouwen als gevolg.

Mediation is dan een betaalbaar en effectief alternatief. Met mediation worden conflicten opgelost, terwijl de goede relatie blijft bestaan. Op vrijdag 24 maart 2017 organiseert Penta Rho een expertmeeting over mediation in het onderwijs.

Respect en gelijkwaardigheid

Mediation helpt bij conflicten of spanningen de zaken (weer) bespreekbaar te maken. Vanuit respect en gelijkwaardigheid wordt gezocht naar oplossingen. Mediation kan bijvoorbeeld ingezet worden bij

  • ernstige conflicten binnen het team of tussen directie en team
  • geschillen met ouders, bijvoorbeeld in het kader van passend onderwijs
  • hoog opgelopen bezwaren tegen de bouw van een nieuwe school

Expertmeeting mediation
voor bestuurders en directieleden in PO en VO
vrijdag 24 maart 2017 
09.00 – 12.30 uur (met aansluitend lunch)
kantoor Penta Rho Apeldoorn

De expert

Frans Spekreijse was burgemeester van de gemeente Lochem en de gemeente Wieringermeer, is gecertificeerd mediator, coach en onderwijsspecialist. Hij is lid van de adviescommissie Mediation inzake de nieuwe wet- en regelgeving.

Programma

In de expertmeeting gaat Frans Spekreijse in op de ‘methodiek’ mediation. Tevens verkent hij samen met u de mogelijkheden van mediation binnen het onderwijs. Wanneer gebruik je mediation? Wie neemt het initiatief? Hoe verloopt zo’n proces? In de tweede helft van de ochtend kunnen deelnemers hun eigen vraag of casus inbrengen. We sluiten af met een gezamenlijke lunch.


Penta Rho organiseert regelmatig expertmeetings

Deze ochtend over mediation is de eerste expertmeeting die Penta Rho organiseert. De komende tijd volgen er meer expertmeetings over huisvesting, (onderwijs)organisatievraagstukken en/of financiën. Expertmeetings kunt u kosteloos bijwonen. 

Tijdens onze expertmeetings krijgt u de ruimte om:

  • actuele kennis op te doen
  • praktijkervaringen te delen
  • dilemma’s te bespreken
  • samen op te trekken en te ontwikkelen
  • te netwerken met elkaar

Aanmelden?

Wilt u de expertmeeting over mediation bijwonen? Wij vernemen graag van u met hoeveel personen u wilt komen via het interesseformulier, een mail naar info@pentarho.nl of telefonisch via T 055 5386 690.