Veel schoolbesturen hebben te maken met leerlingendaling. Uit de bevolkingsprognoses blijkt dat ook de komende jaren de krimp in Nederland op grote schaal doorzet. In sommige delen van ons land bedraagt de krimp de komende 15 jaar meer dan tien procent. Dat deze krimp ook in de nabije toekomst grote gevolgen zal hebben voor het onderwijs, staat buiten kijf.

PentaRho is in 18 regio’s in Nederland werkzaam in het kader van de procesbegeleiding leerlingendaling. Met schoolbesturen en gemeenten wordt gewerkt aan het toekomstbestendig maken van het onderwijsaanbod in die regio’s. In sommige gebieden zijn de plannen al heel concreet, in andere regio’s komt het overleg net op gang.

In deze whitepaper leest u meer over de acht lessen die wij geleerd hebben uit de procesbegeleiding leerlingendaling en over de (grote) uitdagingen waar de schoolbesturen voor staan.

Expertmeeting

Op vrijdag 23 juni organiseren wij een expertmeeting over het thema leerlingendaling. Na het bijwonen van deze expertmeeting weet u:

  • hoe naar verwachting de leerlingontwikkeling er in Nederland in het PO en VO uit zal zien;
  • wat de belangrijkste succesfactoren zijn van een regionale aanpak;
  • wat de verschillende rollen zijn van de schoolbesturen en gemeenten;
  • waarom ‘niets doen’ meestal geen optie is.

Expertmeeting leerlingendaling
voor gemeenten en bestuurders/directieleden in het PO en VO
vrijdag 23 juni 2017
09.00 – 12.30 uur (aansluitend lunch)
kantoor PentaRho Apeldoorn

Aanmelden

Wilt u de expertmeeting over leerlingendaling bijwonen? Vul dan het interesseformulier in of stuur een mailtje naar info@pentarho.nl.