Andere schooltijden

Sinds basisschool De Zuidster in Zwolle werkt met een (variant van het) continurooster (vier gelijke dagen, woensdagmiddag vrij) is er beduidend meer rust in de school. Leerlingen hebben minder conflicten, leerkrachten ervaren meer rust in de pauzes en na schooltijd is er meer ruimte voor overleg. Volgens Marianne Westerman, directeur van de Zuidster, is een flinke meerderheid van het team, de ouders en de kinderen dan ook erg blij met de nieuwe schooltijden.

Het realiseren van één pedagogisch klimaat gedurende de dag was de belangrijkste reden om over te stappen. Marianne: ‘Onze middagpauze van een uur en een kwartier zorgde voor te veel niet ingevulde tijd, lees kliertijd. We werken nu met een pauze van 30 minuten. Groep 3 t/m 8 krijgen 15 minuten om in alle rust te eten en 15 minuten om te spelen. En dit blijkt lang genoeg. Leerkrachten merken dat er minder onrust is bij de start van het middagprogramma.’

Pauze waarborgen

De pauzes worden verzorgd door overblijfouders onder begeleiding van de leerkrachtondersteuner, de intern begeleider en de directeur. Daarmee is een belangrijk praktisch aspect ‘hoe waarborgen we de pauze voor de leerkrachten?’ geregeld. ‘Voorheen werd vaak nog een overlegje gepland tussen de middag of was de leerkracht bezig met voorbereiden. Nu nemen de leerkrachten echt een half uurtje in alle rust hun pauze.’

Ouderraadpleging

Voor een soepele invoering van andere schooltijden is een grondige ouderraadpleging onontbeerlijk, aldus Marianne. ‘De keuze voor 4 gelijke dagen en de woensdagmiddag vrij is gebaseerd op de uitkomsten van de ouderraadpleging. Ruim 86 procent van de ouders vulde de vragenlijst in en een overgrote meerderheid koos voor dit systeem.’
Een werkgroep, bestaande uit de directeur, teamleden en ouders, ondersteund door PentaRho-adviseur Ronald de Bie, heeft gewerkt aan het traject ‘andere schooltijden’.

Marianne benadrukt hoe belangrijk het is om het team en de ouders steeds mee te nemen. ‘Ik adviseer scholen om ondersteuning te vragen aan mensen die er verstand van hebben. Dat geeft gewoon veel houvast. Ronald heeft ons enorm geholpen om het proces op een goede manier te doorlopen en op de juiste momenten team en ouders te betrekken.’

Neem ruim de tijd

Scholen die erover nadenken om andere schooltijden in te voeren adviseert Ronald de Bie om aan het begin van een schooljaar te starten met het traject. Zo kan er ruim de tijd genomen worden voor een goede teamvoorlichting, een ouderavond en een gedegen ouderraadpleging. Ook is er dan voldoende tijd en ruimte voor het regelen van allerlei praktische zaken.

Denkt u er als schooldirecteur ook over na om andere schooltijden in te gaan voeren, maar weet u nog niet goed hoe? Meldt u zich dan vrijblijvend aan voor onze workshop op 17 november a.s.