Negentien schoolbesturen voor primair en speciaal onderwijs in Gelderland en Utrecht werken de komende jaren samen in het Regionaal Transfercentrum (RTC) Gelderland-Utrecht. Op woensdag 17 januari 2018 ondertekenen zij de officiële samenwerkingsovereenkomst. Het uitgangspunt van deze krachtenbundeling is goed werkgeverschap. De schoolbesturen willen gezamenlijk werkgelegenheid behouden, kwaliteit van het personeel vergroten, instroom van jonge leerkrachten bevorderen en mobiliteit stimuleren.

Het RTC beschikt over een vervangingspool bestaande uit een vaste en een flexibele schil van vervangers. Deze vervangers worden op de diverse scholen ingezet. Met een speciaal loopbaan- en mobiliteitscentrum bieden de schoolbesturen loopbaankansen aan hun personeel. Ook wordt mobiliteit, met name in- en doorstroom, bevorderd. De negentien schoolbesturen buigen zich bovendien regelmatig over actuele thema’s om daarmee gezamenlijk antwoorden te vinden.

De grootste uitdaging voor RTC Gelderland-Utrecht is het huidige en toekomstige lerarentekort. De prioriteit van de samenwerking ligt dan ook bij het vinden van voldoende leerkrachten voor zowel de tijdelijke als reguliere banen.

Bij de negentien schoolbesturen, waar ca. 3.000 personeelsleden werken, volgen zo’n 32.000 leerlingen onderwijs. De samenwerkingsovereenkomst, die op 17 januari a.s. getekend wordt, geldt in elk geval tot eind 2020.

Interesse in deelname?

Indien u als bestuurder interesse heeft in deelname aan het RTC of als u meer informatie wilt ontvangen, dan kunt u contact opnemen met Fred Ruijling. Zijn contactgegevens vindt u rechtsboven op deze pagina.

Interesse in een baan?

Interesse in een baan in de vervangingspool van het RTC, neem dan contact op met IPPON personeelsdiensten op telefoonnummer 0318 – 83 02 44.