Als schoolbestuur voor voortgezet onderwijs maakt u kosten voor het gebruik van sportvoorzieningen en/of sportvelden ten behoeve van het bewegingsonderwijs. U kunt recht hebben op een vergoeding hiervoor van de gemeente op basis van de Verordening onderwijshuisvesting. We merken in de praktijk dat veel schoolbesturen hier niet van op de hoogte zijn, terwijl deze vergoeding kan oplopen tot een flink bedrag per voorziening per jaar.

Er is specifieke kennis nodig om te kunnen bepalen of u als schoolbestuur recht heeft op een vergoeding en om vast te stellen wat de hoogte van deze vergoeding is. Enerzijds omdat elk type sportvoorziening een bijzondere berekening vereist, anderzijds door de hoeveelheid (en ondoorzichtigheid van) facturen die ermee gemoeid zijn.

Audit

Bovendien blijkt in de praktijk dat sportaccommodaties regelmatig verkeerde bedragen doorberekenen aan schoolbesturen. Beheerders van sportvoorzieningen moeten hun tarieven baseren op het model van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Dit model is complex en dat verklaart waarom er regelmatig verkeerde berekeningen worden gehanteerd. Het is daarom raadzaam om een audit te laten uitvoeren naar de kosten die bij u als schoolbestuur in rekening worden gebracht.

Wat PentaRho voor u kan betekenen

PentaRho maakt voor u de vergelijking tussen de in rekening gebrachte kosten en de tarieven van de VNG. Dit heeft bij een aantal schoolbesturen al tot een besparing van enkele duizenden euro’s geleid.

Wilt u allereerst weten of uw schoolbestuur recht heeft op een vergoeding van de gemeente, dan kunnen wij dit geheel vrijblijvend voor u uitzoeken. U kunt daarvoor contact opnemen met onze adviseur Jildau Bijlsma. Haar contactgegevens vindt u rechts bovenaan op deze pagina.