De tijden zijn veranderd. Aanbestedingen van werken verlopen in deze tijd heel anders dan een paar jaar geleden. Door de actuele marktsituatie is het aantal inschrijvende aannemers vaak erg laag. Hoe krijgt u desondanks toch de beste partij voor de (ver)bouw van uw school, integraal kindcentrum of multifunctionele accommodatie? Wij zetten de vier belangrijkste aandachtspunten voor u op een rijtje.

1. Zet uw netwerk in
Zoek op basis van persoonlijke en onze ervaringen naar de meest geschikte en geïnteresseerde partijen. Informeer ook bij de geselecteerde architect of adviseurs welke aannemers zij aanbevelen. Ons advies: zet positieve argumenten om deel te nemen aan uw project op een rijtje. Waarom mogen aannemers uw project niet missen? Zoek naar partijen die bij het project passen (ook qua omvang) en die er zin in hebben. Benader vervolgens de aannemers waar u graag mee wilt samenwerken concreet met een verzoek om zich in te schrijven.

2. Begin tijdig
Begin tijdig met de aanbesteding, zodat aannemers het werk kunnen inplannen. Iedereen is druk, maar (bijna) elke aannemer kan volgend jaar nog wel een opdracht gebruiken.

3. Aanbesteden is meer dan papierwerk
Een aanbesteding werkt met een gunnings- en/of selectieleidraad en met gunnings-/selectiecriteria (puntenstelsel), maar selecteren doe je niet altijd alleen maar op papier. U wilt samenwerken met een partij waar u vertrouwen in heeft. Tot een aantal jaren geleden was aanbesteden op basis van de laagste prijs in de bouwsector de meest gebruikte methode. Wanneer u kiest voor een selectie op basis van EMVI (economisch meest voordelige inschrijving) dan kunnen ‘de klik’ en ‘het gesprek’ zeker onderdeel uitmaken van de selectie-/gunningsprocedure. De wet beperkt de aanbesteder namelijk niet in het gebruik van het aantal en het soort subgunningscriteria. Ze moeten wel in redelijke verhouding staan tot de opdracht. Het totale aantal punten van alle criteria geeft uiteindelijk de doorslag. Een andere veelvoorkomende naam voor EMVI is Beste Prijs Kwaliteit Verhouding (BPKV of PKV). Het principe is hetzelfde: het gehele plaatje geeft de doorslag!

4. Ken de regels van het spel
Aanbesteden kent veel regels, die vaak per gemeente verschillend zijn. Iemand met kennis van zaken weet hoe de regels precies in elkaar zitten en hoe je deze kunt en mag interpreteren. Er is wel altijd sprake van een ‘grootste gemeenschappelijke deler’, namelijk de wetgeving en de aanbevelingen in de Gids Proportionaliteit. De Gids Proportionaliteit is een verplicht te volgen richtlijn. De gids kent een ‘oranje zone’, waardoor het – mits daarvoor goede argumenten zijn – is toegestaan om meervoudig onderhands aan te besteden. Bij ‘werken’ betreft dat de projecten met een aanneemsom tussen de 1,5 en 3 miljoen euro.

Meer weten?

Wanneer u naar aanleiding van dit artikel vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met Jan Roelofs. Zijn contactgegevens vindt u rechtsboven op deze pagina.