Na een aantal slechte jaren is de kinderopvang weer groeiende. Op alle fronten wordt verder gewerkt aan kwaliteitsverbetering, o.a. onder invloed van de Wet IKK (Wet innovatie en kwaliteit kinderopvang) die op 1 januari 2018 in werking is getreden. Ook zien we dat schoolbesturen steeds vaker intensief willen samenwerken met kinderopvangorganisaties of zelfs kiezen voor kinderopvang in eigen beheer.

In de praktijk zien wij veelal drie verschillende samenwerkingsvormen tussen onderwijs en opvang; het makelaarsmodel, de co-productie en kinderopvang in eigen beheer. 

Expertmeeting

Op woensdag 26 september 2018 organiseerde PentaRho de expertmeeting ruimte om te zijn in IKC’s. Deze meeting stond onder andere in het teken staan van IKC-ontwikkeling (zowel de inhoudelijke als de zakelijke kant), de hierboven genoemde samenwerkingsvormen en de laatste actualiteiten. Wilt u meer informatie ontvangen over dit thema, neem dan contact met ons op.