geschreven door Ellen van Minnen

De invloed van de gebouwde omgeving op de mens is groot. Wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat gebouwen van invloed zijn op ons welzijn, geluk en op onze productiviteit. Maar de invloed van de mensen op de gebouwde omgeving is ook groot. En dan bedoel ik niet alleen de vanzelfsprekende invloed van stedenbouwkundigen, architecten en ontwerpers, maar juist dat van de gebruikers. 

Uiteraard is er sprake van een wisselwerking. Gebouwen moeten geschikt zijn voor hun doel. Het is lastig onderwijs te geven in een supermarkt en kantoor houden in een zwembad werkt ook niet optimaal. Daarom spreekt de pay-off van PentaRho – ruimte om te zijn – mij ook zo aan. Elke huisvestingsvraag wordt benaderd vanuit de inhoud. Wat is de visie, wat willen de gebruikers bereiken? De uiteindelijke vorm van het gebouw wordt op basis van deze aanpak in gezamenlijkheid bepaald. Wij helpen -indien gewenst – met het ontwikkelen van de visie, laten zien wat moet (wet- en regelgeving) en wat allemaal kan. De gebruikers laten zien wat ze nodig hebben en wensen.

Maar na dit boeiende samenspel en de realisatie van de accommodatie begint het belangrijkste aspect van de hele exercitie; het gebouw wordt gebruikt. Er vinden activiteiten plaats. Activiteiten die vooraf zijn bedoeld en bedacht en activiteiten die nieuw worden ontwikkeld of zomaar ontstaan. Er zijn vaste gebruikers, maar vaak ook incidentele gebruikers. De activiteiten brengen kosten met zich mee; het gebouw moet in stand gehouden worden, verwarmd, schoongemaakt en beheerd worden. Maar de activiteiten brengen ook opbrengsten met zich mee; (maatschappelijke) waardecreatie.

Gebruikers creëren namelijk waarde door hun activiteiten. In mijn vorige werk bij een welzijnsorganisatie heb ik veel activiteiten ontwikkeld en gezien die waarde creëren. Soms heel zichtbaar; mensen die zich minder eenzaam voelen, nieuwe Nederlanders die integreren, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt die vrijwilligerswerk doen. Maar vaak ook indirect; het ontstaan van nieuwe netwerken, het ontwikkelen van zelfvertrouwen, het lichtje in een donkere periode.

Deze activiteiten hebben ook positieve invloed op de doelstellingen vanuit het sociaal domein. De nadruk bij het sociaal domein ligt op wat mensen kunnen, eventueel met hulp van mensen uit hun eigen omgeving. Op het moment dat de sociale netwerken van mensen versterkt worden door gezamenlijke activiteiten, kan dit positieve invloed hebben op de preventie van zorgvragen. Individuele zorg kan (deels) voorkomen worden door participatie en ontmoeting. En ook dat is weer maatschappelijke waardecreatie.

Denk hieraan bij de realisatie van maatschappelijke vastgoed; het gaat niet alleen om het gebouw en de financiën, maar juist ook om de relatie tussen mens en omgeving. Iedereen verdient ruimte om te zijn, kijk eens wat dat oplevert!

Wilt u geheel vrijblijvend meer weten over PentaRho en onze werkwijze, neem dan contact met mij op. Mijn contactgegevens vindt u rechtsboven op deze pagina.