Expertmeeting - de rol van de gemeente in IKC-ontwikkeling en de huisvesting van kinderopvang

Bij gemeenten neemt de maatschappelijke druk om een standpunt in te nemen over de financiering en verhuur van ruimten van de kinderopvang toe. Steeds meer scholen willen zich ontwikkelen tot Integraal Kindcentrum (IKC).

Bij nieuwbouw is een IKC waarin zowel een school als een kinderopvangorganisatie is gehuisvest doorgaans de standaard. Ouders hechten veel waarde aan goede kinderopvangfaciliteiten in hun wijk. Tegelijkertijd gaan gemeenten steeds meer inzien dat het realiseren en behouden van goede sociale voorzieningen zoals kinderopvang belangrijk is voor de leefbaarheid in de gemeente. Dit vraagt om tenminste een standpunt en bij voorkeur actief beleid van de gemeenten.

Actief beleid vraagt om een zorgvuldige afweging van de financiële en juridische factoren. Tijdens de expertmeeting op 25 september nemen wij u mee in deze afweging.

Programma woensdag 25 september 2019

Het programma vindt plaats van 09.00 tot 12.00 uur en ziet er als volgt uit:

  • Visievorming: hoe kom je tot een standpunt ten aanzien van de verhuur en financiering van kinderopvangruimte(n)? Welke overwegingen zijn daarin van belang?
  • Financiering: welke opties zijn er om financiering van opvangruimten vorm te geven?
  • Juridisch kader: wat zijn de juridische consequenties en risico’s bij de verhuur en financiering van ruimten voor de kinderopvang?
  • Voorbeelden uit het land: hoe pakken andere gemeenten het aan?

Aanmelden

Meld je aan via info@pentarho.nl. Aan deelname aan de expertmeeting zijn geen kosten verbonden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jildau Bijsma. Haar gegevens vindt u bovenaan deze pagina.

Locatie: Boogschutterstraat 52, Apeldoorn