Bouwen aan toekomstbestendig verpleeghuis

Voor Zorgspectrum Het Zand begeleiden wij de realisatie van de vervangende nieuwbouw voor verpleegcentrum Het Wooldhuis in Heino. Hierin is reeds een visie ontwikkeld en een Programma van Eisen opgesteld dat leidt naar een toekomstbestendig verpleeghuis.

Momenteel zijn wij bezig met het opstellen van een Technisch Programma van Eisen. Tot en met de oplevering van de nieuwbouw in 2023 heeft PentaRho de algehele procesbegeleiding onder haar hoede.

Voorlopig ontwerp – Cees de Bruin

In december 2020 wordt gestart met de nieuwbouw. Het gebouw wordt ontworpen door De Bruin Architecten.