Gezocht: school voor pilot 'Schoolscan'

Wij zijn op zoek naar scholen die willen deelnemen aan de Schoolscan om samen met de adviseurs van PentaRho deze dienst te beoordelen op kwaliteit, werkwijze en opbrengsten vanuit de invalshoek van u als klant.

Een nieuw schoolplan, een nieuwe onderwijsvisie of de komst van de inspectie? Een aantal redenen om eens stil te staan bij de kwaliteit van het onderwijs op de school.

PentaRho heeft samen met Xandra Baas een tool ontwikkeld om samen met u te kijken naar de kwaliteiten en aandachtspunten op uw school. We doen dit aan de hand van het toetsingskader van de onderwijsinspectie omdat dat leidend en bindend is voor het Nederlands onderwijs. Hierbij inspireren we, maar leggen tegelijkertijd de vinger op de zere plek.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de pilot, de Schoolscan voor het primaire onderwijs of over de Schoolscan voor het voortgezet onderwijs? Lees verder……

Of neem contact op met Valerie Boon. Zij maakt graag een vrijblijvende afspraak met u.