Student hbo Bedrijfskunde doet marktonderzoek voor PentaRho

Welke ondersteuning hebben gemeentes nodig bij het maken van strategische vastgoedplannen voor het maatschappelijk vastgoed? Welke impact heeft de nieuwe Omgevingswet, die op 1 januari 2022 van kracht wordt, op participatie? En hoe kan PentaRho gemeentes in dat kader nog beter van dienst zijn? Die vragen staan centraal in het afstudeer- en marktonderzoek dat Jan Spiegelenberg (22) momenteel voor PentaRho uitvoert.

Jan volgt de studie Bedrijfskunde (hbo) in Groningen. Tot eind juni is hij fulltime voor PentaRho aan het werk; een combinatie van stage en afstudeeronderzoek, waarbij Jan Roelofs (partner en senior adviseur) als vraagbaak voor Jan klaarstaat.  

Jan: “Mijn onderzoek heeft betrekking op de nieuwe Omgevingswet; een bundeling en vereenvoudiging van vele wetten en regelgeving rondom de leefomgeving. Ik ben het meest geïnteresseerd naar de impact van deze nieuwe wet op het beleid van gemeentes rondom participatie en wat er voor hen specifiek verandert. Om daar een beeld bij te krijgen, houd ik interviews binnen verschillende gemeentes.”

Op basis van deze gesprekken maakt Jan een analyse van de (eventueel) veranderende vraag van gemeentes en adviseert hij PentaRho hierover.

Naast het afstudeeronderzoek heeft Jan nog tijd om het PentaRho-team te ondersteunen bij allerlei advieswerkzaamheden. Binnenkort gaat hij meedraaien in een aantal huisvestingsprojecten.

Wilt u als gemeente betrokken worden bij het onderzoek? Neem dan contact op met Jan Roelofs.