Huisvesting


Goed huisvestingsadvies begint
bij uw visie
Om uw maatschappelijke doelstellingen op het gebied van onderwijs, kinderopvang, sociaal, cultuur of zorg & welzijn te kunnen realiseren, heeft u de juiste huisvesting nodig.

  • Past uw huisvesting nog bij de ontwikkelingen die op uw organisatie afkomen?
  • Droomt u van nieuwbouw of verbouw? Wilt u weten of het haalbaar is?
  • Wilt u als gemeente samen met de schoolbesturen een integraal huisvestingsplan (IHP) opstellen?
  • Bent u op zoek naar een ervaren bouwmanager die u compleet ontzorgt?
  • Wilt u als zorgorganisatie een IHP opstellen voor uw instellingen?

PentaRho ondersteunt organisaties en gemeenten bij het ontwikkelen van toekomstbestendig huisvestingsbeleid. Samen met u  creëren we ‘ruimte om te zijn’ voor de gebruikers door een goed huisvestingsadvies.

Uw visie is leidend

Het bouwen van een school, integraal kindcentrum, dorpshuis of multifunctionele accommodatie begint met de vertaalslag van uw visie naar huisvesting. Goed huisvestingsadvies begint met de vraag: past uw huisvesting nog wel bij uw visie? Ons motto is: inhoud voorop! Samen met u en de gebruikers ontwikkelen wij huisvesting die aansluit bij uw visie en uw maatschappelijke doelstelling.

Helderheid in afspraken

Heldere afspraken over beheer en exploitatie zijn nodig om partijen in een gebouw goed te laten samenwerken. PentaRho ondersteunt u bij het maken van deze heldere afspraken en verzorgt desgewenst het contractmanagement.

Samen voor een geslaagd project

Onze ervaren bouw- en projectmanagers ontzorgen u tijdens het huisvestingstraject. Uw belangen staan voorop. Samen met u als opdrachtgever, de gebruikers en het bouwteam werken we aan een eindresultaat dat de verwachtingen overtreft. In een optimale werksfeer, met heldere afspraken en respect voor ieders inbreng.

Huisvesting, organisatie en financiën zijn niet los van elkaar te zien. Binnen PentaRho brengen we deze drie disciplines samen in één adviesbureau. Daarin zijn we uniek in Nederland!