Huisvesting - actualisatie beheer & exploitatie

Actualisatie beheer & exploitatie
Het resultaat van module 1 (quickscan) of 2 (beheerplan onder de loep) kan zijn dat het huidige eigendoms-, beheer- en exploitatiemodel geactualiseerd moet worden. Hierbij worden nieuwe afspraken gemaakt op basis van de actuele situatie, beschikbare kennis/informatie en de wensen van de betrokken partijen.

Aangezien het hier om specifiek maatwerk gaat, wordt er op basis van een vrijblijvend gesprek een offerte op maat gemaakt. Samen bespreken we op welke manier er gevolg gegeven kan worden aan de uitgevoerde projecten (modules). Maatwerk is altijd mogelijk.

Wilt u meer informatie of graag in contact komen met een van onze opdrachtgevers, dan kunt u contact opnemen met Marieke Stevering-Rutten. Haar contactgegevens vindt u aan de linkerkant.