Organisatie - leerlingendaling

Leerlingendaling omzetten in
kansen voor de toekomst

Veel scholen krijgen te maken met dalende leerlingaantallen. Leerlingendaling is een bedreiging voor de organisatie, het personeel én voor de kwaliteit van het onderwijs. Logisch dat veel schoolbesturen zich zorgen maken.

Toch biedt leerlingendaling ook kansen. Samenwerking op bijvoorbeeld het terrein van huisvesting of personeel biedt vaak heel veel mogelijkheden.

Vroegtijdig inspelen op leerlingendaling is het devies

Uw leerlingen en hun ouders verlangen kwalitatief goed onderwijs. Ook in tijden van krimp. De oplossing voor dalende leerlingaantallen zit dan ook niet in het (elk schooljaar weer) ontslaan van leerkrachten. U raakt dan immers in een negatieve spiraal. Door vroegtijdig te anticiperen op leerlingendaling voorkomt u deze negatieve spiraal. En kunt u zich blijven richten op behoud van kwaliteit.

Samenwerking biedt kansen

Eén van de antwoorden op krimp is samenwerking. Samenwerking tussen besturen, tussen scholen, met kinderopvangorganisaties, gemeenten of sportvoorzieningen. U kunt bijvoorbeeld samenwerken op onderdelen, zoals huisvesting, shared services of personeel. In dat geval profiteert u van de voordelen van samenwerken én behoudt u als schoolbestuur de autonomie.

Onze adviseurs begeleiden (bestuurlijke) samenwerkingstrajecten, waarbij u kunt rekenen op brede expertise en vernieuwende ideeën. Door ‘anders te denken’ komen we samen met u tot werkbare oplossingen.

Wilt u uw ambities waarmaken? Ook in tijden van leerlingendaling?
Maak vrijblijvend een afspraak met een van onze adviseurs.

Als het aantal leerlingen in uw regio daalt, krijgt u te maken met vraagstukken op het gebied van financiën, organisatie en huisvesting. PentaRho ondersteunt onderwijsorganisaties bij al deze aspecten. Hierin zijn wij uniek! U haalt adviseurs in huis met veel expertise op het gebied van krimp en leerlingendaling. Onze jarenlange ervaring zetten wij graag in om nieuw perspectief voor uw organisatie te creëren.