Organisatie - samenwerking onderwijs & kinderopvang

Samenwerking onderwijs & kinderopvang
Op de werkvloer werken basisonderwijs en kinderopvang meer en meer samen. Er worden bijvoorbeeld pedagogisch medewerkers ingezet in het onderwijs en onderwijsassistenten in de kinderopvang. Ook organiseren school en opvang steeds vaker gezamenlijke activiteiten en worden er steeds meer afspraken gemaakt over de pedagogische aanpak.
De intensiteit van de samenwerking en de mate van integraliteit is heel verschillend. Veel hangt af van de klik tussen mensen en het vertrouwen dat
men in elkaar heeft.

Grip op samenwerking

Hoe krijgt u bestuurlijk meer grip op de samenwerking? Bestuurders/managementleden kinderopvang stellen ons regelmatig vragen zoals:

  • Welk samenwerkingsmodel tussen onderwijs en kinderopvang past het beste?
  • Welke kansen en belemmeringen zijn er op basis van de huidige situatie?
  • Welke gevolgen heeft een intensievere samenwerking voor de bedrijfsvoering van onze eigen organisatie?
  • Hoe borgen we de samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang op de lange(re) termijn?
  • Hoe zorgen we voor een gedragen oplossing voor de teams op locatie?

Strategisch plan

De adviseurs van PentaRho beschikken over specifieke expertise op het gebied van (het tot stand brengen van/het intensiveren van de) samenwerking tussen het primair onderwijs en de kinderopvang.

Allereerst vertalen wij uw strategische keuzes naar een beleidsdocument. Dit document bevat alle inhoudelijke, organisatorische, juridische, financiële en technische aspecten. Uiteraard steeds vanuit de insteek ‘vorm volgt inhoud’.

Is duidelijk welke strategische koers u wilt varen? Dan helpen wij u bij het implementeren van de gemaakte keuzes. Dit kan bijvoorbeeld door het begeleiden van een aanbesteding of door het contractueel vastleggen van de samenwerkingsafspraken. Waar nodig maken we gebruik van experts in ons netwerk op het gebied van fiscaal, juridisch en/of arbeidsrechtelijk advies.

Meer weten?

Wilt u een vrijblijvend gesprek over de mogelijkheden en bent u geïnteresseerd in onze aanpak? Neem dan contact op met Carolien van der Velden; haar contactgegevens vindt u aan de linkerkant op deze pagina.