Taakbeleid

Werkdruk i.r.t. taakbeleid

PentaRho is deskundig op het terrein van taakbeleid. In dat kader zijn wij een onderzoek gestart naar de relatie van taakbeleid en werkdruk. Werkdruk is een onderwerp dat de nodige discussie en gevoelens binnen een school oproept. PentaRho krijgt door middel van een onderzoek onder het personeel inzicht in hoe de werkdruk in algemene zin en i.r.t. taakbeleid op een school ervaren wordt.

Dit onderzoek is gestart op drie scholen, waar op dit moment de uitkomsten van de nulmeting zijn gepresenteerd. Hieruit blijkt dat de opbrengsten van het onderzoek belangrijke input opleveren voor de discussie en uit te zetten koers in de werkgroep taakbeleid. De voorlopige tendens is dat met name niet-lesgebonden taken voor onvrede zorgen en dat openheid en transparantie in toedeling van taken van groot belang is.

Terug naar homepage taakbeleid VO