Taakbeleid

Onze werkwijze

PentaRho heeft inmiddels meer dan 25 trajecten taakbeleid begeleid. De volgende zaken nemen we waar in scholen:

1.  schijnzekerheid in taakbeleid
2.  getallen (indicaties) worden feiten (opslag, uren professionalisering)
3.  systeem van taakbeleid is een cultuurbepalende factor
4.  beperkte flexibiliteit
5.  discussie in semantiek

Procesaanpak

De procesaanpak is van eminent belang. Om tot een nieuw voorstel voor taakbeleid te komen, hanteren we de volgende aanpak:

 • het formuleren van de bestuursopdracht;
 • het formeren van de werkgroep (betrek docenten bij de ontwikkeling!);
 • het opstellen van een planning;
 • start bij nul (niet met een bestaand systeem);
 • het inventariseren van de knelpunten rondom het huidige taakbeleid;
  • optioneel: vragenlijstonderzoek onder collega’s aangaande werkdruk i.r.t. taakbeleid;
 • het opstellen van criteria voor nieuw taakbeleid;
 • het ontwerpen van een eigen model;
 • het uitwerken van de verschillende onderdelen van taakbeleid;
 • haalbaarheid (instemming van 2/3 van docenten) voor ogen houden;
 • het uiteindelijke voorstel uitwerken in een notitie.

Ons uitgangspunt is altijd maatwerk passend bij uw wensen en de cultuur binnen uw onderwijsorganisatie. De voorkeur gaat uit naar het werken met een werkgroep met een gevarieerde samenstelling. Denk hierbij aan medewerkers uit de onder- en bovenbouw met verschillende opleidingen, leeftijden en bevoegdheden.

PentaRho zorgt gedurende het te doorlopen traject voor de inhoudelijke kennis, het voorzitterschap en de benodigde ondersteuning/verslaglegging. Onder voorzitterschap van PentaRho komt de werkgroep naar verwachting negen keer bijeen. Het kader van de werkzaamheden is bepaald door de opdracht aan de werkgroep. De inzet moet zijn: een kansrijk en door de werkgroep gedragen voorstel voor herziening van het taakbeleid.

Andere vormen van begeleiding zijn ook mogelijk, denk bijvoorbeeld aan het adviseren van uw eigen HRM-medewerker. PentaRho vervult in dat geval een coachende rol.

Zorgvuldige communicatie

Vanuit onze ervaringen adviseren wij om procesmatige communicatie zo vroeg mogelijk te starten. Tijdens het proces wordt niet inhoudelijk gecommuniceerd; wel procesmatig. Na vaststelling van het taakbeleid door de werkgroep, zal een communicatieproces richting het personeel tot stand moeten komen. Op grond van de cao VO moet bij wijziging van het taakbeleid 2/3 van het personeel goedkeuring geven aan het voorgestelde taakbeleid. We denken graag met u mee over de best passende communicatiestrategie.

Terug naar homepage taakbeleid VO