Organisatie - ziekteverzuim in het onderwijs

Ziekteverzuim,
hoe te verminderen?

Uit het verzuimonderzoek PO en VO 2016 van DUO (2017) blijkt dat het ziekteverzuimpercentage voor leerkrachten in het basisonderwijs op landelijk niveau na een aantal jaren daling gestegen is naar 6.3%. Landelijk is het ziekteverzuimpercentage 3.9% (CBS, 2017). Ook in het VO vindt een lichte stijging plaats.

PentaRho heeft onderzoek verricht naar mogelijkheden om het ziekteverzuim terug te dringen binnen het onderwijs. Wij zijn van mening dat het ziekteverzuim in bijna alle organisaties kan worden verminderd met minimaal 10%.

Het verminderen van het ziekteverzuim heeft verschillende voordelen. Deze voordelen lichten we hieronder aan u toe.

Financieel

Langdurig verzuim loopt aardig in de kosten. De kosten van een zieke werknemer bestaan onder andere uit loondoorbetaling, vervanging, verzuimbegeleiding, Arboarts, re-integratie activiteiten etc. Deze kosten worden geraamd op een bedrag tussen de 250 en 450 euro per persoon per dag. Een voorbeeld: In een organisatie met 100 fte betekent het terugdringen van het ziekteverzuim met 1% (1fte) een besparing van €70.000 euro op jaarbasis.

Immaterieel

Een lager ziekteverzuim leidt tot meer continuïteit van het onderwijs, een positiever beeld van de betrokken stakeholders en klanten ten aanzien van de organisatie, de school en het vak. Dit kan weer leiden tot beter welbevinden, meer betrokkenheid en verbeterde prestaties.

Invulling vervangingsvraag

Het terugdringen van het ziekteverzuim speelt een belangrijke rol bij het toenemende lerarentekort. Het lerarentekort wordt berekend door te kijken naar de werkgelegenheid, de vervangingsvraag en in- en uitstroom. Dit levert een groter wordende onvervulde vraag op. Zie ook de rapporten van de Rijksoverheid voor zowel het PO als het VO. Iedere procent verlaging van het ziekteverzuim is direct van invloed op de huidige en toekomstige vraag in het onderwijs. Immers minder ziekmeldingen betekent minder vervangers regelen/zoeken. Het verlagen van het ziekteverzuim kan (deels) een antwoord zijn op het (toekomstige) bezettingsprobleem in het onderwijs.

Geïnteresseerd? Lees meer over onze werkwijze.