Wiko Veenvliet

Wiko Veenvliet

Senior adviseur Wiko Veenvliet is een onderwijsmens in hart en nieren. Hij heeft ruime ervaring als directeur en waarnemend bestuurder van een brede scholengemeenschap. In deze rol was hij nauw betrokken bij het duurzaam vormgeven van het vmbo in Almelo, waar vier besturen de handen ineengeslagen hebben. Binnen PentaRho houdt hij zich onder andere bezig met taakbeleid in scholen en kansrijke samenwerking in krimpregio’s.

Wiko is iemand die kansen ziet en oplossingen vindt om uiteenlopende belangen bij elkaar te brengen. Hij kan snel schakelen tussen verschillende niveaus van opereren en zorgt ervoor dat processen door blijven lopen en partijen bij elkaar blijven. Hij heeft een luisterend oor en hoort ook wat er niet gezegd wordt. Klanten kunnen rekenen op een betrouwbare en analytisch sterke adviseur die zo nodig liefdevol confronteert.

Mijn kracht ligt in het bij elkaar houden van partijen, ook als er tegenstrijdige belangen (lijken te) zijn.

In zijn vrije tijd treedt Wiko regelmatig op met zijn rock-‘n-roll band. Hij bespeelt al sinds zijn negende de piano. Verder gaat hij graag op vakantie met zijn vrouw en zoon.