Home / portfolio / Programma’s van Eisen basisscholen Leerplein055

Kenmerken
  • PO
  • visievorming
  • PvE’s
  • start december 2017
  • gereed september 2018
Programma’s van Eisen basisscholen Leerplein055

Voor de nieuwbouw van drie basisscholen in de Apeldoornse wijk De Maten (De Marke, De Horst en De Bongerd) heeft Leerplein055 PentaRho ingeschakeld om de schoolteams te begeleiden bij het opstellen van de ruimtelijk-functionele programma’s van eisen.

Het doel: drie schoolgebouwen ontwerpen die voldoen aan de onderwijskundige eisen, waar het prettig is om onderwijs te krijgen en te geven én waar samenwerking gestimuleerd wordt.

Marieke en Liza van PentaRho hebben de drie schoolteams daarin uitstekend begeleid. Ze luisteren goed en werken op een fijne manier samen met de teams.
Ze zijn heel sterk in het vertalen van de onderwijsvisie naar een programma van eisen. Voor het schoolteam en de directie maken ze helder en inzichtelijk hoe het gebouw er functioneel uit gaat zien.

De adviseurs van PentaRho in drie woorden: prettig, professioneel en productief.

Als gebouwenbeheerder weet je vaak heel goed wat je wilt voor een schoolgebouw. Maar voor het vertalen van de onderwijsvisie naar functies in het gebouw is de expertise van PentaRho voor ons van essentieel belang.

Inmiddels is PentaRho ook gestart met de ontwikkeling van de Technische Programma’s van Eisen. Deze worden in 2019 verder uitgewerkt.