Home / portfolio / Optimalisatie beheer Vensterscholen

Kenmerken
  • 3 vensterscholen
  • passend beheerstructuur
  • vastgoed op orde
  • start januari 2015
  • gereeed augustus 2016
Optimalisatie beheer Vensterscholen

Als gemeente zijn we o.a. eigenaar van 3 brede scholen (Vensterscholen) in verschillende wijken in Groningen. De ambities over inhoudelijke samenwerking tussen de verschillende partijen waren hoog, maar komen in de praktijk onvoldoende uit de verf.

Onze vraag aan PentaRho was dan ook om inzichtelijk te maken waarom het niet goed loopt en wat er bij de gemeente moet veranderen om meer in onze eigenaarsrol te komen. En ons te adviseren over de meest passende beheerstructuur per Vensterschool.

De partijen binnen een Vensterschool moeten de inhoudelijke samenwerking zelf realiseren. De gemeente trekt zich immers steeds verder terug. De vraag is hoe we als gemeente kunnen zorgen dat iedereen zijn/haar juiste rol oppakt?

De samenwerking met PentaRho hebben we als heel prettig ervaren. Er ligt een duidelijk adviesrapport, waar wij als gemeente verder mee kunnen.

PentaRho heeft een heldere analyse gemaakt waarom de samenwerking tot nu toe niet goed liep. Daarnaast hebben ze de vastgoedgegevens weer op orde gebracht en geadviseerd over de gezamenlijke exploitatieonderdelen.