Home / portfolio / Haalbaarheidsonderzoek dorpshuis Maasbommel

Kenmerken
  • haalbaarheidsonderzoek
  • start juni 215
  • gereed december 2015
Haalbaarheidsonderzoek dorpshuis Maasbommel

In het dorp Maasbommel zijn de voorzieningen verspreid en versnipperd gelokaliseerd. Daarom strijdt dorpscomité Maasbommel voor een dorpshart waar de voorzieningen geconcentreerd zijn en bewoners elkaar kunnen ontmoeten. PentaRho heeft in samenwerking met Factor Architecten een onderbouwd plan hiervoor gemaakt.

Op het moment dat PentaRho werd ingeschakeld, was het plan van het dorpscomité nog ruw. Bert Kampman heeft een belangrijke rol gespeeld in de uitwerking en onderbouwing van verschillende scenario’s. Een van de ideeën was om een basisgroep op te richten met verschillende verenigingen en stichtingen die in Maasbommel actief zijn. Dat heeft heel goed gewerkt.

Bert heeft onder andere gesprekken gevoerd met stakeholders, een enquête uitgezet in het dorp en de voor- en nadelen van verschillende opties uitgewerkt. Ook heeft hij samen met ons bijeenkomsten met bewoners voorbereid.

Er is een plan voor een nieuw dorpshuis ontstaan waar in het dorp veel draagvlak voor is en waar ook de gemeente positief over is.

We hebben Bert leren kennen als consciëntieus, professioneel en rustig. Hij gaat echt voor een goed resultaat.

Klik hier voor het artikel ‘Multifunctionele accommodatie wordt bruisend middelpunt van Maasbommel.