Home / portfolio / Ontmoetingsplek het Kristal in Apeldoorn

Kenmerken
  • MFC
  • nieuwbouw
  • 30.000 m2 bvo
  • start 2001
  • gereed november 2012
Ontmoetingsplek het Kristal in Apeldoorn

Het Kristal was een ambitieus project en is tot op heden een uniek gebouw, waarin primair onderwijs, speciaal onderwijs inclusief speciaal onderwijs aan leerlingen met een lichamelijke, verstandelijke of meervoudige beperking en aan langdurig zieke leerlingen, een revalidatiecentrum en reguliere kinderopvang gehuisvest is. Ook is voorzien in een therapiebad en een ruimte voor sport. In combinatie met de woningcorporatie zijn ook 100 woningen, diverse zorgwoningen voor verschillende doelgroepen, een parkeergarage, een gezondheidscentrum, restaurant en een winkelruimte gerealiseerd.

In het project zijn de gemeente Apeldoorn en PentaRho tot de uitvoeringsfase samen opgetrokken. PentaRho heeft onder andere alle programma’s van eisen met de gebruikers opgesteld. Jan Roelofs van PentaRho vervulde tot de uitvoeringsfase een coördinerende rol bij de afstemming met de woningcorporatie. Hij heeft ons hiermee veel werk uit handen genomen.

Jan Roelofs van PentaRho is transparant, eerlijk en denkt proactief mee over hoe wij als gemeente een project optimaal kunnen laten verlopen.

Als gemeente hadden we met dit project korte lijnen met PentaRho. De samenwerking met Jan Roelofs is erg prettig verlopen. Hij is erg vakkundig en heeft bijvoorbeeld ook de Europese aanbestedingen voor zowel het gebouw als de infrastructuur rondom het gebouw voor ons geregeld.