Home / portfolio / PON in beweging

Kenmerken
  • primair onderwijs
  • mobiliteitsbeleid
  • leerlingendaling
  • start januari 2011
  • gereed januari 2017
PON in beweging

PON, een samenwerkingsverband van 35 schoolbesturen in Oost-Nederland, heeft te maken met een forse daling van het aantal leerlingen. Op het moment dat de krimp in onze regio actueel werd, vervulde Fred Ruijling de rol van interim-bestuurder bij één van de PON-leden. Samen met een aantal andere bestuurders heeft hij het project ‘PON in beweging’ bedacht en vervolgens als projectleider de regie op zich genomen.

In beweging staat voor een actief mobiliteitsbeleid dat de mobiliteit tussen de scholen van PON bevordert. Het doel is medewerkers en scholen vitaal te houden en de werkgelegenheid in stand te houden. Het gevoerde beleid heeft duidelijk zijn vruchten afgeworpen. Ondanks de leerlingendaling zijn er geen gedwongen ontslagen geweest. Ook is de mobiliteit binnen de scholen toegenomen.

Fred heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de aanpak van de effecten van leerlingendaling binnen PON.

De samenwerking met Fred was intensief en is nog steeds goed. Hij houdt iedereen bij de les en volgt daarbij steeds de afgesproken lijn. Mede door Freds uitgebreide kennis van arbeidsvoorwaarden, de vernieuwende manier van denken en zijn oplossingsgerichte aanpak, is ‘PON in beweging’ een succes.

Update 2018: op afroep levert Fred nog steeds een bijdrage aan ‘Pon in beweging’ (een actieve en nog steeds actuele vorm van mobiliteitsbeleid).