"PentaRho is voor ons een betrouwbare en betrokken partner met kennis van zaken. Als Veluwse Onderwijsgroep hebben we een flink aantal schoolgebouwen. Voor ons is het prettig dat PentaRho breed kan adviseren, zowel op strategisch als operationeel gebied. Zo is ziekte op onze afdeling Facilitair Beheer door PentaRho opgelost via detachering. De werkzaamheden zijn snel en goed opgepakt. Ook ondersteunt PentaRho de Veluwse Onderwijsgroep bij het maken van langetermijnplannen als het gaat om huisvesting en investeringen. Verder voeren ze diverse…

Voor twee multifunctionele accommodaties, De Rietborgh en Het Kleurrijk, evalueert PentaRho de afspraken op het gebied van het beheer en de exploitatie. In beide MFA’s hebben we te maken met veel verschillende partners. Bij dit soort ingewikkelde constructies is het af en toe nodig om de afspraken tegen het licht te houden. Sommige afspraken zijn verwaterd, een aantal zaken is niet goed geregeld en er is geen goed beeld meer van alle verantwoordelijkheden, onder andere door personeelswisselingen bij de verschillende partners. Met de adviezen van…

Als gemeente zijn we o.a. eigenaar van 3 brede scholen (Vensterscholen) in verschillende wijken in Groningen. De ambities over inhoudelijke samenwerking tussen de verschillende partijen waren hoog, maar komen in de praktijk onvoldoende uit de verf. Onze vraag aan PentaRho was dan ook om inzichtelijk te maken waarom het niet goed loopt en wat er bij de gemeente moet veranderen om meer in onze eigenaarsrol te komen. En ons te adviseren over de meest passende beheerstructuur per Vensterschool. De partijen…

In Overijssel ondersteunt het project To be continued maatschappelijk accommodaties zoals kulturhusen, dorpshuizen en mfa’s, waarvan de exploitatie is vastgelopen. Het doel van het project is de exploitatie weer op de rit te krijgen.  Stimuland coördineert het project en wij hebben Bert Kampman van PentaRho gevraagd ons te helpen bij de coaching van een aantal organisaties. De organisaties in het project hadden organisatorische of financiële problemen en soms stond de continuïteit onder druk. Het grootste probleem bij maatschappelijk vastgoed is…

Accres beheert en exploiteert accommodaties met een maatschappelijke functie in Apeldoorn. Om de kosten en baten van deze beheertaak goed in beeld te brengen, is door PentaRho een marktanalyse uitgevoerd. In totaal zijn 74 objecten, die Accres in opdracht van de gemeente Apeldoorn beheert en exploiteert, in het onderzoek meegenomen. De reden dat we bij de aanbesteding van deze omvangrijke opdracht voor PentaRho hebben gekozen, was vooral de onderscheidende aanpak die tijdens de presentatie naar voren kwam. De uitgebreide marktanalyse…