De totstandkoming van Brede school De Fliert heeft nogal wat voeten in de aarde gehad. Voordat wij als Stichting Maatschappelijk Vastgoed betrokken raakten, was er al van alles gebeurd. Wij namen het project over van een woningcorporatie, die schoolgebouwen niet langer als haar core business zag. Het ontwerp lag klaar, maar het gebouw zou veel te groot worden en er waren veel bezwaren van de buurt. Als Stichting Maatschappelijk Vastgoed werken we heel veel samen met PentaRho. We weten precies…

Brede School Culemborg-Oost is één van de projecten die wij als Stichting Maatschappelijk Vastgoed samen met PentaRho uitgevoerd hebben. PentaRho heeft in opdracht van de gemeente Culemborg een haalbaarheidsstudie naar ver- of nieuwbouw gedaan. Bij de afweging tussen renovatie of nieuwbouw op één locatie zijn wij er als Stichting Maatschappelijk Vastgoed bij betrokken. Ons is gevraagd te kijken hoe het gebouw financieel haalbaar gemaakt kon worden. Door middel van alternatieve financiering ‘Huren als een Eigenaar’ hebben wij ervoor gezorgd dat…