"PentaRho is voor ons een betrouwbare en betrokken partner met kennis van zaken. Als Veluwse Onderwijsgroep hebben we een flink aantal schoolgebouwen. Voor ons is het prettig dat PentaRho breed kan adviseren, zowel op strategisch als operationeel gebied. Zo is ziekte op onze afdeling Facilitair Beheer door PentaRho opgelost via detachering. De werkzaamheden zijn snel en goed opgepakt. Ook ondersteunt PentaRho de Veluwse Onderwijsgroep bij het maken van langetermijnplannen als het gaat om huisvesting en investeringen. Verder voeren ze diverse…

Is het mogelijk om De Rank en De Wijngaard, twee scholen voor speciaal onderwijs in Barendrecht, te huisvesten in een door de gemeente aangekocht pand van een vo-school voor groen onderwijs? In opdracht van de gemeente voerde PentaRho een inpassingsstudie uit. Aan het woord Jan Voorthuyzen, dagelijks bestuurder en directeur van De Rank en Edwin Seip, toezichthouder van de stichting reformatorisch speciaal onderwijs Randstad. "Op enig moment hebben we een ruimtevraag neergelegd bij de gemeente, omdat we op beide locaties…

Wij, Hogeschool Windesheim, wilden de beschikbare ruimte gelijkmatig en rechtvaardig verdelen over onze opleidingen. Nadat we een masterplan huisvesting hadden opgesteld, was er duidelijk behoefte aan een goed onderbouwde en transparante ruimtenorm. PentaRho heeft voor ons een zeer bruikbaar model ontwikkeld. Met het model wordt direct inzichtelijk hoeveel ruimte elke opleiding heeft, hoeveel m² ze volgend jaar nodig hebben en wat de verwachting is voor de komende 5 jaar. Ook kunnen we een doorkijk maken naar 10 en zelfs 20…

De Werft is een multifunctioneel gebouw in het centrum van Kaatsheuvel. Een belangrijk onderdeel van het gebouw is de sportfunctie. Het gebouw stamt echter uit de jaren ’70; sporthal en sportzaal voldoen dan ook niet meer aan de eisen van deze tijd. We hebben als gemeente Loop op Zand PentaRho gevraagd ons te ondersteunen bij de realisatie van een toekomstbestendige sportaccommodatie. Er is een scenario-analyse uitgevoerd, waarbij een aantal varianten van (gedeeltelijke) renovatie tot complete nieuwbouw helemaal doorgerekend is. Op…

De gemeente Wijdemeren heeft in de kern Loosdrecht te maken met een snel toenemende leegstand van schoolgebouwen. In dat kader hebben wij PentaRho gevraagd een scenario-onderzoek te doen naar de huisvesting van vier basisscholen. Bij aanvang van het traject lagen er 12 scenario’s. Het is de adviseurs van PentaRho gelukt om alle betrokkenen op één lijn te krijgen. Er ligt nu voor beide schoolbesturen één voorkeursscenario, waar zowel de schoolbesturen, de woningbouwvereniging als de kinderopvangorganisatie achterstaan. Ook het college staat…

In het dorp Maasbommel zijn de voorzieningen verspreid en versnipperd gelokaliseerd. Daarom strijdt dorpscomité Maasbommel voor een dorpshart waar de voorzieningen geconcentreerd zijn en bewoners elkaar kunnen ontmoeten. PentaRho heeft in samenwerking met Factor Architecten een onderbouwd plan hiervoor gemaakt. Op het moment dat PentaRho werd ingeschakeld, was het plan van het dorpscomité nog ruw. Bert Kampman heeft een belangrijke rol gespeeld in de uitwerking en onderbouwing van verschillende scenario’s. Een van de ideeën was om een basisgroep op te…

OBS Piet Hein is een grote school in Amstelveen met drie gebouwen, die toekomstbestendig gemaakt moeten worden. De afgelopen jaren zijn er verschillende scenario’s ontworpen, maar telkens niet naar tevredenheid. Het proces liep al een hele tijd op het moment dat Amstelwijs de opdracht gaf aan PentaRho voor een strategische heroriëntatie. PentaRho heeft de alternatieve mogelijkheden voor ver- of nieuwbouw onderzocht. Tot ons genoegen droegen de adviseurs opties aan waar de gemeente nooit mee gekomen is of die onmogelijk werden…

De totstandkoming van Brede school De Fliert heeft nogal wat voeten in de aarde gehad. Voordat wij als Stichting Maatschappelijk Vastgoed betrokken raakten, was er al van alles gebeurd. Wij namen het project over van een woningcorporatie, die schoolgebouwen niet langer als haar core business zag. Het ontwerp lag klaar, maar het gebouw zou veel te groot worden en er waren veel bezwaren van de buurt. Als Stichting Maatschappelijk Vastgoed werken we heel veel samen met PentaRho. We weten precies…

Brede School Culemborg-Oost is één van de projecten die wij als Stichting Maatschappelijk Vastgoed samen met PentaRho uitgevoerd hebben. PentaRho heeft in opdracht van de gemeente Culemborg een haalbaarheidsstudie naar ver- of nieuwbouw gedaan. Bij de afweging tussen renovatie of nieuwbouw op één locatie zijn wij er als Stichting Maatschappelijk Vastgoed bij betrokken. Ons is gevraagd te kijken hoe het gebouw financieel haalbaar gemaakt kon worden. Door middel van alternatieve financiering ‘Huren als een Eigenaar’ hebben wij ervoor gezorgd dat…