In Soest en Soesterberg zijn schoolbesturen en gemeente al jaren gewend te werken met een Integraal Huisvestingsplan (IHP). Omdat de looptijd van het bestaande IHP bijna afgerond was, vroeg de gemeente drie partijen een offerte uit te brengen. De keuze viel op PentaRho. ‘Meerdere schoolbesturen hadden al eerder prettig samengewerkt met PentaRho. Bovendien sloot het plan van aanpak heel goed aan op onze vraag.’ Aldus Noortje Devriese, destijds interim beleidsadviseur onderwijshuisvesting van de gemeente Soest. ‘Aan tafel met de verschillende…

Onze gemeente heeft samen met buurgemeente Maasdriel PentaRho de opdracht gegeven een Integraal Huisvestingplan Onderwijs 2018-2032 op te stellen. In beide gemeenten was Marieke Stevering-Rutten al betrokken als procesbegeleider leerlingendaling. We zijn blij dat we PentaRho gevraagd hebben ook het IHP op te stellen, zodat alles geïntegreerd plaats kon vinden. De samenwerking met PentaRho ervaren we als heel positief. De adviseurs zijn prettig in de omgang en staan open voor ideeën en vragen. Het proces is ook heel zorgvuldig uitgevoerd.…

De gemeente Koggenland was al enige tijd in gesprek met twee schoolbesturen over de visie op onderwijshuisvesting. Het wilde echter niet lukken om met elkaar op één lijn te komen. Daarom is besloten om een onafhankelijk procesbegeleider erbij te halen. PentaRho heeft ons in dit proces naar volle tevredenheid begeleid. We zijn begonnen met af te pellen naar ‘waar staan we nu, waar willen we naar toe en wat is daarvoor nodig’. Ook hebben we nadrukkelijk gekeken naar de raakvlakken.…

Het Integraal Huisvestingsplan voor de gemeente Houten is een ingrijpend en omvangrijk plan. Het geeft een beleidsmatig kader voor het gehele onderwijs in Houten. PentaRho heeft als onafhankelijke partij de inhoudelijke en financiële kaders helder beschreven. PentaRho is voor meerdere projecten in onze gemeente ingeschakeld. We werken erg prettig samen en weten precies wat we aan elkaar hebben. In PentaRho hebben wij als gemeente een partner gevonden die veel kennis en ervaring heeft opgebouwd vanuit andere projecten in het land.…