Met ingang van schooljaar 2019-2020 stapt CBS Het Kompas in Dronten over op een continurooster. Directeur Kees van Garderen kijkt terug op een positieve samenwerking en de deskundigheid van een van onze adviseurs. 'We merkten steeds vaker dat de tijd rijp was om ons te oriënteren op andere schooltijden. Het is echter een traject waar best veel verschillende meningen en perspectieven de revue passeren. Om alle schijn van belangenverstrengeling te voorkomen, hebben we PentaRho als onafhankelijke deskundige ingeschakeld. Adviseur Willeke…

Als interim-directeur van basisschool Het Carillon had Willeke geen gemakkelijke klus bij ons. Door de aangepaste gewichtenregeling moest er gesneden worden in ondersteunende diensten en zijn de groepen groter gemaakt. Willeke heeft vanaf het begin iedereen heel transparant meegenomen in het proces. Ze kiest voor een persoonlijke benadering, is een kei in het creëren van draagvlak en heeft veel kennis en ervaring met de materie. Willeke heeft de klus dan ook meer dan uitstekend gedaan. Ze werd in onze organisatie…

PON, een samenwerkingsverband van 35 schoolbesturen in Oost-Nederland, heeft te maken met een forse daling van het aantal leerlingen. Op het moment dat de krimp in onze regio actueel werd, vervulde Fred Ruijling de rol van interim-bestuurder bij één van de PON-leden. Samen met een aantal andere bestuurders heeft hij het project ‘PON in beweging’ bedacht en vervolgens als projectleider de regie op zich genomen. In beweging staat voor een actief mobiliteitsbeleid dat de mobiliteit tussen de scholen van PON…

Jaren geleden zijn wij als samenwerkingsverband gestart met een gezamenlijke tussenvoorziening, de huiskamer genaamd. Een groot deel van de leerlingen gaat binnen een half jaar terug naar de reguliere basisschool. Een aantal blijft echter langer in de huiskamer dan gewenst. PentaRho heeft ons begeleid bij het vinden van een oplossing voor deze groep kinderen, in de vorm van een huiskamerunit. De adviseurs van PentaRho hebben zowel een beleidsmatig als inhoudelijk sterke bijdrage geleverd aan onze plannen voor een nieuwe tussenvoorziening.…

In de gemeente Hattem hebben de directeuren van zes basisscholen PentaRho ingeschakeld voor begeleiding van het traject ‘andere schooltijden’. Elk van de zes scholen is door PentaRho afzonderlijk ondersteund bij het onderzoek of andere schooltijden voor de betreffende school haalbaar en wenselijk is. Er is onder andere voorlichting gegeven aan directies en teams over de voor- en nadelen van verschillende systemen, de wettelijke eisen en hoe je als school de ouders en MR bij een beslissing kunt betrekken. De Jan…

01
aug

Vanaf het eerste idee tot en met de concrete opening van IKC La Res is PentaRho onze critical friend geweest. Het is heel fijn om met elkaar te sparren over het onderwijs van de toekomst. We hebben ook veel gehad aan alle voorbeelden uit de praktijk die PentaRho kent. Hierdoor konden we de voor- en nadelen van alle opties goed afwegen. IKC La Res is ontstaan uit een samenwerking tussen basisschool La Res en de Stichting Kinderopvang Enschede. PentaRho heeft…