Is het mogelijk om De Rank en De Wijngaard, twee scholen voor speciaal onderwijs in Barendrecht, te huisvesten in een door de gemeente aangekocht pand van een vo-school voor groen onderwijs? In opdracht van de gemeente voerde PentaRho een inpassingsstudie uit. Aan het woord Jan Voorthuyzen, dagelijks bestuurder en directeur van De Rank en Edwin Seip, toezichthouder van de stichting reformatorisch speciaal onderwijs Randstad. "Op enig moment hebben we een ruimtevraag neergelegd bij de gemeente, omdat we op beide locaties…

De Amersfoortse Berg is een openbare school voor havo en vwo in Amersfoort-Zuid. Voor het te ontwikkelen nieuwe gebouw schakelden ze PentaRho in voor het ruimtelijk-functioneel Programma van Eisen. ‘Parallel aan de ontwikkeling van het Programma van Eisen voor het nieuwe gebouw hebben we een nieuw schoolplan ontwikkeld, gericht op het onderwijs van de toekomst. We hebben gewerkt aan een duidelijke visie en doelstellingen voor ons onderwijs en deze door vertaald naar de wensen voor een nieuw gebouw’, aldus rector…

In het hartje van Amerongen is een nieuw onderkomen gebouwd voor de zustergemeenschap van Zendings-Diaconessenhuis Bethanië. In het gebouw met 7 appartementen voor de zusters en 4 eengezinswoningen zijn de zusters een nieuwe leefgemeenschap gestart. PentaRho begeleidde de bouw van het nieuwe pand. Bewoonster Zuster Greet beschrijft het bouwproces als ‘een mooi proces met de juiste mensen en een prachtig eindresultaat’. ‘De adviseurs van PentaRho hebben de bouwbegeleiding op een hele plezierige manier uitgevoerd. Met zoveel geduld, tact en kennis…

Het karakteristieke gebouw van onze school dateert uit 1953. Vorig jaar kwam er geld voor renovatie beschikbaar en zijn we met verschillende kandidaten voor het bouwprojectmanagement in gesprek gegaan. PentaRho heeft een heel overtuigend verhaal gehouden over haar werkwijze en in combinatie met de goede prijs was dit voor ons doorslaggevend. Over de samenwerking zijn we ontzettend tevreden. PentaRho is multidisciplinair. Ze kijken niet alleen naar het bouwkundige stuk, maar starten met de onderwijsvisie. In gesprekken met het team, ouders…

Voor de nieuwbouw van drie basisscholen in de Apeldoornse wijk De Maten (De Marke, De Horst en De Bongerd) heeft Leerplein055 PentaRho ingeschakeld om de schoolteams te begeleiden bij het opstellen van de ruimtelijk-functionele programma's van eisen. Het doel: drie schoolgebouwen ontwerpen die voldoen aan de onderwijskundige eisen, waar het prettig is om onderwijs te krijgen en te geven én waar samenwerking gestimuleerd wordt. Marieke en Liza van PentaRho hebben de drie schoolteams daarin uitstekend begeleid. Ze luisteren goed en…

Dit schooljaar (2018/2019) hebben we met onze vmbo-locatie in Kesteren een volledig nieuw, licht en functioneel schoolgebouw met twee verdiepingen betrokken. Leerlingen en docenten hadden er enorm veel zin in. Het voormalige schoolgebouw was 40 jaar oud en echt niet meer van deze tijd. Voorafgaand en tijdens de bouw heeft PentaRho ons begeleid bij alle keuzes die we moesten maken. Ze hebben ons allereerst geholpen met de onderbouwing richting de gemeente, om de financiering rond te krijgen. Vervolgens is onder…

Bert Kampman van PentaRho is 2 dagen per week werkzaam bij Landstede Groep voor ondersteuning op het gebied van huisvesting. In die rol is hij ook betrokken geweest bij de revitalisatie van het gebouw van TalentStad Beroepscollege. Het gebouw stamt uit 1971 en had dito voorzieningen. Er moest dus heel wat gebeuren om toekomstbestendige huisvesting te kunnen realiseren. Bert heeft ons onder andere geholpen bij de totstandkoming van het programma van eisen; een belangrijk onderdeel hiervan was de vertaling van…

Voor de Veluwse Onderwijsgroep is PentaRho al jaren een betrouwbare en betrokken partner. Zo ook voor de bouwbegeleiding van de vervangende nieuwbouw van het Veluws College in Twello. Uit de verschillende aanbiedingen kwam PentaRho krachtig naar voren. De prijs/kwaliteit verhouding is prima. En omdat we goede ervaringen hebben met de adviseurs, was de keuze snel gemaakt. Wij zijn bedreven in onderwijs, niet in bouwen. Het is essentieel dat je een partner hebt die kennis van zaken heeft, die helder aangeeft…

Wolfert PRO is in 2009 van start gegaan als nieuwe vmbo school in de gemeente Lansingerland. Sinds die tijd zijn we gehuisvest in een semi-permanent gebouw. In 2018 willen we onze intrek nemen in een nieuw schoolgebouw en PentaRho heeft samen met een werkgroep binnen de school het ruimtelijk functioneel programma van eisen opgesteld. In korte tijd is een breed gedragen programma van eisen opgesteld. De adviseurs van PentaRho nemen de lead daar waar nodig en zijn flexibel als het…

Voor onze stichting Archipel Primair heeft PentaRho de aanbesteding en de ontwerp- en realisatiefase van de vervangende nieuwbouw van OBS De Bongerd en dorpshuis D’Olde Schole in Terwolde begeleidt. PentaRho was verantwoordelijk voor het gehele proces- en projectmanagement tot en met de oplevering van het gebouw. De ondersteuning van PentaRho hebben we als erg plezierig ervaren. De adviseurs voelen heel goed aan wat voor ons belangrijk is en denken overal in mee. Ze bereiden besluiten ook altijd goed voor, waardoor…