"PentaRho is voor ons een betrouwbare en betrokken partner met kennis van zaken. Als Veluwse Onderwijsgroep hebben we een flink aantal schoolgebouwen. Voor ons is het prettig dat PentaRho breed kan adviseren, zowel op strategisch als operationeel gebied. Zo is ziekte op onze afdeling Facilitair Beheer door PentaRho opgelost via detachering. De werkzaamheden zijn snel en goed opgepakt. Ook ondersteunt PentaRho de Veluwse Onderwijsgroep bij het maken van langetermijnplannen als het gaat om huisvesting en investeringen. Verder voeren ze diverse…

Wij, Hogeschool Windesheim, wilden de beschikbare ruimte gelijkmatig en rechtvaardig verdelen over onze opleidingen. Nadat we een masterplan huisvesting hadden opgesteld, was er duidelijk behoefte aan een goed onderbouwde en transparante ruimtenorm. PentaRho heeft voor ons een zeer bruikbaar model ontwikkeld. Met het model wordt direct inzichtelijk hoeveel ruimte elke opleiding heeft, hoeveel m² ze volgend jaar nodig hebben en wat de verwachting is voor de komende 5 jaar. Ook kunnen we een doorkijk maken naar 10 en zelfs 20…

Op de afdeling vastgoed van de gemeente Amsterdam is Peter van Heerde begonnen als interim vastgoedbeheerder voor het rayon Noord/Centrum Amsterdam. Vervolgens werkte hij voor de deelportefeuille Welzijn, Maatschappelijke diensten en Zorg. Hier vervulde hij op interim basis de functie van assetmanager voor 50 panden. Peter is een heel prettig, rustig persoon. Hij overziet het geheel, werkt zelfstandig en informeert mij als manager op de juiste momenten. Peter voerde het management over de 50 panden, van contractvorming tot technisch beheer.…

De gemeente Duiven wil het maatschappelijk vastgoed optimaal benutten, om ook in de toekomst de voorzieningen die er zijn te kunnen blijven aanbieden. Nadat we zelf al veel informatie over onze gebouwen verzameld hadden, bleek het lastig om de vervolgstap te maken. Vooral hoe al die gegevens en verschillende gebruikers met elkaar in verband gebracht kunnen worden. Via een andere gemeente kwamen we in contact met PentaRho. Gesprekken met adviesbureaus waren tot dan op niets uitgelopen, omdat ze niet het…

In Overijssel ondersteunt het project To be continued maatschappelijk accommodaties zoals kulturhusen, dorpshuizen en mfa’s, waarvan de exploitatie is vastgelopen. Het doel van het project is de exploitatie weer op de rit te krijgen.  Stimuland coördineert het project en wij hebben Bert Kampman van PentaRho gevraagd ons te helpen bij de coaching van een aantal organisaties. De organisaties in het project hadden organisatorische of financiële problemen en soms stond de continuïteit onder druk. Het grootste probleem bij maatschappelijk vastgoed is…

Accres beheert en exploiteert accommodaties met een maatschappelijke functie in Apeldoorn. Om de kosten en baten van deze beheertaak goed in beeld te brengen, is door PentaRho een marktanalyse uitgevoerd. In totaal zijn 74 objecten, die Accres in opdracht van de gemeente Apeldoorn beheert en exploiteert, in het onderzoek meegenomen. De reden dat we bij de aanbesteding van deze omvangrijke opdracht voor PentaRho hebben gekozen, was vooral de onderscheidende aanpak die tijdens de presentatie naar voren kwam. De uitgebreide marktanalyse…