Berichten getagged ‘vakbonden’

Het protocol voor het volledig openstellen van de basisscholen is beschikbaar. Het protocol is gebaseerd op het advies van het Outbreak Management Team (OMT), dat op 28 mei is gepubliceerd. Tevens is het protocol voor het speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs bijgewerkt. Dit vervolgprotocol omvat enkele verruimingen en verduidelijkingen, zoals over de aanwezigheid van vaste vrijwilligers in de school. Je vindt de protocollen hier. Op dezelfde website vind je tevens aangepaste posters met instructies rondom het protocol voor in de…

De teksten van de nieuwe cao voor primair onderwijs 2019-2020 zijn gereed en de cao is aangemeld bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.  De PO-Raad en de vakbonden sloten op 11 december een onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe cao voor het primair onderwijs. Na instemming van de achterbannen tekenden de sociale partners op 10 januari 2020 het definitieve cao-akkoord. In overleg met de vakbonden zijn nu de laatste details vastgelegd, waarmee de volledige tekst van de collectieve arbeidsovereenkomst definitief…