Medezeggenschap

 

Training voor medezeggenschapsraden
Medezeggenschap is een belangrijk onderdeel van de schoolorganisatie. Immers, hier werken leiding en medewerkers met elkaar aan kwaliteitsverbetering van onderwijs en organisatie. Voor effectieve en efficiënte medezeggenschap zijn twee zaken onmisbaar: kennis van zaken én goede communicatie, tussen bevoegd gezag/schoolleiding en medezeggenschapsraad en de achterban. Penta Rho ondersteunt schoolbesturen en medezeggenschapsraden met trainingen en advies op maat. Daarbij wordt veel aandacht besteed aan de professionele communicatie tussen partijen.

Penta Rho verzorgt een basistraining voor nieuwe (G)MR- leden en een training voor gevorderde (G)MR-leden. De trainingen sluiten aan op de praktijk en worden in kleine groepen gegeven voor een intensieve dialoog en veel inbreng van de deelnemers.

Basistraining

In de basistraining komen de kaders van medezeggenschap aan de orde. Naast de wet- en regelgeving en het reglement (G)MR wordt ingegaan op een aantal specifieke thema’s om concreet binnen de eigen school mee aan de slag te gaan.
Onderwerpen/thema’s die in de basistraining aan de orde komen zijn: visie op en organisatie van de medezeggenschap, Wet Medezeggenschap Scholen (WMS), relevante wet- en regelgeving en de cao, medezeggenschapsstatuut en –reglement, algemene taken en bevoegdheden en jaarthema’s.

Training voor gevorderden

In de training voor gevorderde (G)MR-leden wordt de kennis van zittende (G)MR-leden opgefrist. Medezeggenschapsraadsleden hebben immers regelmatig te maken met veranderende regelgeving en ontwikkelingen binnen het onderwijs of de schoolorganisatie.
Onderwerpen die aan bod komen zijn: de actuele ontwikkelingen rondom medezeggenschap, de specifieke bevoegdheden van de (G)MR en het functioneren van de G)MR met betrekking tot procedures en protocollen.

Training en advies op maat

Voor uw (G)MR bieden wij ook een training of advies op maat aan. Deze training/ons advies kan betrekking hebben op bijvoorbeeld het functioneren van de (G)MR, de vergadertechnieken, maar ook op advisering of bemiddeling bij problemen.

Bemiddeling bij conflicten

Niet altijd verloopt de communicatie tussen bevoegd gezag / schoolleiding en (G)MR als gewenst. Soms leidt dit zelfs tot conflicten. In zulke gevallen kunt u PentaRho inschakelen als onafhankelijke partij. Wij analyseren met de gezamenlijke partijen wat er aan de hand is en stellen vervolgens een plan van aanpak op. Hiermee voorkomt u dat u de geschillencommissie moet inschakelen. Herstel van vertrouwen en een goede basis voor verdere samenwerking is daarbij het doel.

Opstellen reglementen

Het is goed om de set van reglementen regelmatig te evalueren en indien nodig aan te passen. Penta Rho kan u hierbij van dienst zijn.


Meer informatie?

Wilt u meer informatie over onze aanpak?  Neem dan gerust contact met ons op via telefoonnummer 055 538 66 90 of mail naar info@pentarho.nl Wij komen graag naar u toe voor een vrijblijvende kennismaking.