Op 17 januari 2017 is het wetsvoorstel toekomstbestendig onderwijsaanbod in het basisonderwijs aangeboden aan de Tweede Kamer. De wet maakt het voor schoolbesturen gemakkelijker om oplossingen toe te passen in gebieden met leerlingendaling. In het wetsvoorstel staat ook dat bij een fusie of sluiting van een school, de ouders en het personeel altijd vooraf moeten worden geraadpleegd voordat de medezeggenschapsraad instemt met een fusie of positief adviseert bij een sluiting.

Penta Rho is in 15 regio’s betrokken als regionaal procesbegeleider leerlingendaling en heeft dagelijks te maken met vraagstukken waar dit wetsvoorstel een oplossing voor kan bieden.

Benieuwd naar wat onze opdrachtgevers over ons zeggen, lees dan het portfolio over procesbegeleiding leerlingendaling in de Betuwe.

Indien u graag wilt weten wat wij voor u kunnen betekenen, neemt u dan contact op met Marieke Stevering via telefoonnummer 055 538 66 90.