Minder dan de helft van de IHP’s van gemeenten bevatten duurzaamheidsambities. Slechts in één op de zeven plannen zijn de ambities ook financieel gewaarborgd. Dit zijn de eerste resultaten van het onderzoek dat PentaRho uitvoert naar duurzame integrale huisvestingsplannen. 

Steeds meer gemeenten zijn bezig met het verduurzamen van hun vastgoed. Reden voor PentaRho om, in afstemming met Ruimte-OK, een onderzoek te starten. Hoe krijgen duurzaamheidsambities eigenlijk een plek in IHP’s? Welke keuzes maken gemeenten? En in hoeverre zijn de ambities financieel gewaarborgd?

Het onderzoek bestaat uit twee delen. Het eerste gedeelte is afgerond; we hebben 100 IHP’s van grote en kleine gemeenten bestudeerd en beoordeeld op duurzaamheidsaspecten. Het tweede deel van het onderzoek bestaat uit een enquête en uit gesprekken met gemeenten. Wij gaan onder andere op zoek naar best practices. In juni presenteren we de resultaten hiervan.

Workshop tijdens kennisdag Ruimte-OK

De uitkomsten van het eerste gedeelte van het onderzoek bieden al voldoende stof tot nadenken en discussie. Daarom organiseren we samen met Ruimte-OK op 16 april tijdens de kennisdag ‘Grip op Kwaliteit’ een interactieve workshop. Hier presenteren wij de tussentijdse resultaten en gaan wij graag met u in gesprek over duurzaamheid in IHP’s. Opgeven voor de kennisdag kan op de website van Ruimte-OK.

Wij horen graag uw mening

Heeft uw gemeente de duurzaamheidsambities in het IHP gewaarborgd? Of bent u er volop mee bezig? Deel uw verhaal met ons en vul de enquête in. Alvast onze hartelijke dank!

Heeft u vragen over ons onderzoek naar duurzame IHP’s, neem dan contact op met Jan Roelofs.