Organisatie - taakbeleid

Wat is taakbeleid?

Taakbeleid gaat over de optimale afstemming van het werk dat op school moet gebeuren (het takenpakket) en de kwaliteiten en de beschikbare tijd van het personeel van uw school. Taakbeleid bestaat uit drie onderdelen:
taakomvangbeleid, taakverdelingsbeleid en taakbelastingbeleid.

Wanneer deze drie onderdelen in balans zijn, is het mogelijk een optimale werkomgeving te creëren, waarbij (een hoge standaard op het gebied van) onderwijskwaliteit voorop staat; het primaire doel van uw onderwijsorganisatie.

In de kolom ‘achtergrondinfo’ vindt u meer informatie over diverse modellen van taakbeleid, de begrippen die toegepast worden en onze referenties. .

Professionalisering

Wij zijn een groot voorstander van een groei naar c.q. versterking van een professionele cultuur in onderwijsorganisaties. PentaRho spreekt daarom binnen taakbeleid over professionalisering in plaats van deskundigheidsbevordering. Wij geven inhoud aan het begrip professionalisering door verantwoordelijkheid bij de individuele werknemer neer te leggen; altijd interactief met uw collega’s. De inhoud is gericht op de professional werkend binnen een professionele cultuur. De directe leidinggevende is in staat met behulp van de gesprekscyclus te toetsen op welke wijze medewerkers invulling geven aan het begrip professionalisering. Gedurende reflectiemomenten binnen teams en afdelingen wordt de wijze waarop de professional zijn/haar rol oppakt binnen zijn/haar team, afdeling of de gehele organisatie besproken.

Communicatie

Ongeacht de manier waarop u het taakbeleid op uw school wilt innoveren, na het (voorlopig) vaststellen van het nieuwe taakbeleid zal er een communicatieproces richting het voltallige personeel tot stand moeten komen.

Op grond van de cao moet bij wijziging van het taakbeleid twee derde van het personeel instemmen met het voorgestelde taakbeleid.

Om te komen tot aanname van het nieuwe beleid is een zorgvuldig communicatieproces noodzakelijk. Op basis van onze ervaringen weten wij dat dit proces zo vroeg mogelijk moet beginnen. Denk hierbij aan het informeren van het voltallige personeel bij de start, tussentijdse informatievoorziening over de voortgang van het proces en de communicatie gedurende de instemmingsfase. Wij adviseren u/uw eigen communicatiemedewerker(s) graag over de diverse manieren van communicatie  tijdens deze momenten/fases.

Ook kan PentaRho het gehele communicatieproces voor u uitvoeren. Onze krachtige processturing en zorgvuldige manier van communiceren, die aansluit bij uw onderwijsorganisatie, levert draagvlak op en een onderwijsorganisatie die efficiënt is ingericht en medewerkers de kans geeft om hun expertise op de juiste momenten te etaleren. Benieuwd naar onze werkwijze? Kijk dan op deze webpagina.

Prettig vooral, omdat de eigen ervaringen over taakbeleid op een goede manier worden ingezet. Ze durven keuzes voor te leggen en nemen initiatieven om het proces vlot te trekken.

Mees Hakkenberg, rector CSG Willem de Zwijger