Organisatie - taakbeleid

Taakbeleid staat, mede door het thema werkdruk in het onderwijs, bij veel scholen op de agenda. Toch lukt het in legio organisaties niet om het taakbeleid aan te passen. Het hoge instemmingsquotum (2/3 van het onderwijzend personeel) legt grote druk op het proces. 

Wat is taakbeleid?

Taakbeleid gaat over de optimale afstemming van het werk dat op school moet gebeuren (het takenpakket) en de kwaliteiten i.c.m. de beschikbare tijd van het personeel op een school. Taakbeleid bestaat uit drie onderdelen: taakomvangbeleid, taakverdelingsbeleid en taakbelastingbeleid.

Wanneer deze drie onderdelen in balans zijn, is het mogelijk een optimale werkomgeving te creëren, waarbij (een hoge standaard op het gebied van) onderwijskwaliteit voorop staat; het primaire doel van uw onderwijsorganisatie.

Procesbegeleiding PentaRho

PentaRho heeft zich ontwikkeld tot landelijke deskundige op het gebied van taakbeleid (procesbegeleiding, ontwikkeling van nieuwe modellen en inpassen van ontwikkeltijd conform de cao VO 2020).

Om tot nieuw, innovatief en meer kwalitatief ingericht taakbeleid te komen kunnen wij u begeleiden. Begeleiding van buitenaf biedt een grote kans van slagen. De afgelopen jaren hebben wij meer dan 25 projecten begeleid. Daarbij is op ca. 70% van de scholen het nieuwe taakbeleid met 2/3 meerderheid aangenomen.

Met onze expertise dagen wij de medewerkers in uw organisatie uit om ‘out of the box’ te denken, met andere woorden: los komen van het bestaande beeld van taakbeleid. Met een zorgvuldige voorbereiding die maximaal aansluit bij uw organisatie en met werkvormen waarbij wij observerend en analyserend te werk gaan, maken wij uw nieuwe taakbeleid zichtbaar. Taakbeleid, bottom-up opgebouwd, dat op een gedragen meerderheid kan rekenen!

Ons uitgangspunt bij de procesbegeleiding is maatwerk, dat aansluit op uw wensen én op de cultuur in uw onderwijsorganisatie. In een brede werkgroep, bestaande uit verschillende medewerkers van uw school, werken we toe naar een breed gedragen opbrengst.

Onze eigen ervaringen over taakbeleid worden op een goede manier ingezet. Ze durven keuzes voor te leggen en nemen initiatieven om het proces vlot te trekken.

Mees Hakkenberg, rector CSG Willem de Zwijger

Meer lezen over taakbeleid?

Voor meer inhoudelijke informatie kunt u doorklikken naar onderstaande onderwerpen.

Voor een vrijblijvend gesprek, informatie over een mogelijke procedure kunt u contact opnemen met een van onze adviseurs. Ook als u interesse heeft in een masterclass taakbeleid VO, staan wij voor u klaar! Diverse schoolbesturen en samenwerkingsverbanden gingen u al voor.