‘Huren als een Eigenaar’ van  Stichting Maatschappelijk Vastgoed krijgt steeds meer landelijke bekendheid. Voor gemeenten en schoolbesturen biedt het concept dé mogelijkheid om in tijden van beperkte budgetten, toch een duurzaam en fris schoolgebouw te bouwen. Voor wie nog niet precies weet wat ‘Huren als een Eigenaar’ inhoudt, er staat nu een heldere video online waarin schoolbestuurders en gemeenten vertellen over hun ervaringen. 

Met eigen ogen

Stichting Maatschappelijk Vastgoed realiseert al 10 jaar duurzame schoolgebouwen. Onlangs heeft de stichting partnerovereenkomsten afgesloten met o.a. de BNG Bank (voor de financiering), met Fakton (gemeentelijk vastgoed) en met PentaRho.

Als partner van Stichting Maatschappelijk Vastgoed zijn wij te allen tijde bereid om samen met geïnteresseerde scholen en/of gemeenten een bezoek te brengen aan  gerealiseerde projecten. U kunt dan  met eigen ogen  zien hoe het concept ‘Huren als een Eigenaar’ in de praktijk werkt. Neemt u hiervoor gerust contact op met Jan Roelofs (jroelofs@pentarho.nl).

Kom naar de expertmeeting

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van dit innovatieve concept? Op 6 oktober a.s. organiseren wij samen met Stichting Maatschappelijk Vastgoed een expertmeeting over dit onderwerp. Schoolbesturen en gemeenten die nadenken over renovatie of nieuwbouw van een schoolgebouw, mis deze expertmeeting niet! Aanmelden kan via info@pentarho.nl of via het interesseformulier.


PentaRho organiseert regelmatig expertmeetings
PentaRho organiseert expertmeetings over huisvesting, organisatievraagstukken en/of financiën. U kunt kosteloos deelnemen. Tijdens onze expertmeetings krijgt u de ruimte om:

  • actuele kennis op te doen;
  • praktijkervaringen te delen;
  • dilemma’s te bespreken;
  • samen op te trekken en te ontwikkelen;
  • te netwerken.