Home / portfolio / Samenwerking po en vo Barendrecht

Kenmerken
  • po en vo
  • begeleiding werkgroep
  • fusie effect rapportage
  • start november 2012
  • gereed oktober 2013
Samenwerking po en vo Barendrecht

OZHW (VO) en 3primair (PO) vinden het belangrijk dat er een soepele overgang is tussen het PO en het VO. We liepen rond met de gedachte om samen te werken met het oog op toekomstgericht onderwijs. PentaRho is gevraagd ons te helpen de samenwerking inhoudelijk vorm te geven en te onderzoeken welke juridische mogelijkheden er zijn.

In het proces om te komen tot een fusie hebben we constructief samengewerkt met de adviseurs van PentaRho. Als opdrachtgever krijg je al snel het gevoel dat ze in de organisatie thuis horen.

Gestart is met een werkgroep ‘inhoudelijke samenwerking’ met mensen uit beide organisaties. Hieruit is een aantal concrete projecten ontstaan waarin het primair en het voortgezet onderwijs samen zijn opgetrokken. Dit waren de eerste stappen op weg naar nauwere samenwerking. In de loop van de tijd zijn er veel meer initiatieven tussen medewerkers in beide organisaties ontstaan. We hebben met PentaRho gewerkt vanuit de gedachte ‘een idee moet de tijd krijgen om te rijpen’. Dat heeft voor onze organisaties heel goed gewerkt.