Home / portfolio / Andere schooltijden in Hattem

Kenmerken
  • primair onderwijs
  • andere schooltijden
  • start augustus 2015
  • gereed augustus 2016
Andere schooltijden in Hattem

In de gemeente Hattem hebben de directeuren van zes basisscholen PentaRho ingeschakeld voor begeleiding van het traject ‘andere schooltijden’. Elk van de zes scholen is door PentaRho afzonderlijk ondersteund bij het onderzoek of andere schooltijden voor de betreffende school haalbaar en wenselijk is. Er is onder andere voorlichting gegeven aan directies en teams over de voor- en nadelen van verschillende systemen, de wettelijke eisen en hoe je als school de ouders en MR bij een beslissing kunt betrekken.

De Jan Jaspersschool is één van de drie scholen uit Hattem die andere schooltijden inmiddels heeft ingevoerd. Ronald de Bie heeft ons als procesbegeleider geholpen met alle te nemen stappen bij de implementatie. Ook heeft hij de formele procedure bij de invoering geleid. Andere schooltijden ligt best gevoelig en ik heb als schooldirecteur veel met Ronald kunnen sparren.

PentaRho heeft ons vrijwel compleet ontzorgd bij de voorbereiding op en implementatie van andere schooltijden.

Ronald is een fijn persoon, zeer deskundig, betrokken, eerlijk en enthousiast. Hij weet precies wanneer je wat moet doen en je kunt op hem rekenen.

Inmiddels heeft PentaRho al ruim 65 basisscholen begeleid bij het traject ‘andere schooltijden’.