Home / portfolio / Blauwdruk holding primair onderwijs

Kenmerken
  • primair onderwijs
  • samenwerking
  • onderwijsrecht
  • start november 2014
  • gereed februari 2015
Blauwdruk holding primair onderwijs

Toen wij als KAW bezig waren met de procesbegeleiding van 5 schoolbesturen die een holding wilden gaan vormen, kwamen er vakinhoudelijk vragen naar voren waar we specialisten voor nodig hadden.

Eén van die specialisten was Fred Ruijling van PentaRho. Hij heeft zich met name beziggehouden met de personele kant van de holding.

Over de samenwerking met Fred zijn wij erg positief. Hij is ter zake kundig, heeft veel kennis van onderwijsland én van personele vraagstukken.

Fred heeft samen met een jurist de do’s en dont’s uitgezocht en adviezen geschreven over hoe de nieuwe organisatie ingericht zou kunnen worden. Ook heeft hij concrete aanbevelingen gedaan hoe om te gaan met de overdracht van middelen en mensen. Het resultaat was een blauwdruk voor de holding met concrete aanbevelingen en te ondernemen acties voor de verschillende onderdelen: juridische vorm, financiën, personeelsbeleid, onderwijsbeleid, samenwerkingsscholen.