Home / portfolio / Haalbaarheidsstudie Brede School Culemborg-Oost

Kenmerken
  • primair onderwijs
  • brede school
  • programma’s van eisen
  • start januari 2013
  • gereed maart 2014
Haalbaarheidsstudie Brede School Culemborg-Oost

Brede School Culemborg-Oost is één van de projecten die wij als Stichting Maatschappelijk Vastgoed samen met PentaRho uitgevoerd hebben. PentaRho heeft in opdracht van de gemeente Culemborg een haalbaarheidsstudie naar ver- of nieuwbouw gedaan. Bij de afweging tussen renovatie of nieuwbouw op één locatie zijn wij er als Stichting Maatschappelijk Vastgoed bij betrokken. Ons is gevraagd te kijken hoe het gebouw financieel haalbaar gemaakt kon worden.

Door middel van alternatieve financiering ‘Huren als een Eigenaar’ hebben wij ervoor gezorgd dat nieuwbouw mogelijk werd. In de ontwikkeling van de brede school heeft PentaRho de programma’s van eisen gemaakt. Met twee onderwijsinstellingen en een kinderopvangorganisatie zijn werkgroepen geformeerd waarin met elkaar gesproken is hoe het gebouw eruit zou moeten zien en wie welke ruimtes nodig heeft.

Samen met PentaRho hebben wij ervoor gezorgd dat nieuwbouw voor de Brede School Culemborg-Oost financieel haalbaar werd.

De adviseurs van PentaRho zijn kundige mensen. Als we taken wegzetten bij PentaRho, weten we wat we krijgen. Dat geeft ons veel rust, wij hoeven ons over dat onderdeel geen zorgen te maken. Bovendien voeren ze de werkzaamheden uit binnen de gestelde tijd en kosten.