Home / portfolio / Onderzoek samenwerking éénpitters Oost-Nederland

Kenmerken
  • primair onderwijs
  • bestuur en management
  • facilitair
  • start maart 2015
  • eind oktober 2015
Onderzoek samenwerking éénpitters Oost-Nederland

In het oosten van het land zijn 21 éénpitters, vaak kleine dorpsscholen. Al zeker 8 jaar wordt zo nu en dan gesproken over samenwerking, maar het kwam er nooit van. Daarom hebben we PentaRho gevraagd voor ons concreet te onderzoeken waar de kansen voor samenwerking liggen. Met als resultaat: zo’n 10 scholen gaan samenwerken in de vorm van een coöperatie.

Dankzij het onderzoek door PentaRho hebben we nu heel helder in beeld op welke terreinen wij als éénpitters onszelf kunnen versterken door bestuurlijke samenwerking.

De scholen gaan in de coöperatie het eigen risicodragerschap voor ziekte en vervanging samen regelen, evenals de advisering op het gebied van CAO en personeelsbeleid, scholing voor medewerkers en een meerjaren onderhoudsplan. Ook zijn er plannen voor centrale inkoop en professionalisering, o.a. op het gebied van ICT.

De rapportage is gemaakt door Marieke Stevering. Ze heeft onder andere gesprekken gevoerd met alle betrokkenen. Marieke is deskundig, authentiek en erg toegankelijk. Ze spreekt dezelfde taal en weet wat de bestuurders bezig houdt. Bovendien is Marieke in staat om ‘beren op de weg’ om te buigen naar kansen.