Home / portfolio / Strategisch maatschappelijk vastgoedbeleid Gemeente Duiven

Kenmerken
  • 58 gemeentelijke panden
  • analysemodel
  • start april 2015
  • gereed november 2015
Strategisch maatschappelijk vastgoedbeleid Gemeente Duiven

De gemeente Duiven wil het maatschappelijk vastgoed optimaal benutten, om ook in de toekomst de voorzieningen die er zijn te kunnen blijven aanbieden. Nadat we zelf al veel informatie over onze gebouwen verzameld hadden, bleek het lastig om de vervolgstap te maken. Vooral hoe al die gegevens en verschillende gebruikers met elkaar in verband gebracht kunnen worden.

Via een andere gemeente kwamen we in contact met PentaRho. Gesprekken met adviesbureaus waren tot dan op niets uitgelopen, omdat ze niet het maatwerk konden bieden waar wij naar op zoek waren.
PentaRho kan dat wel. Bovendien was het persoonlijk contact met de adviseurs direct prima. Ze stellen de juiste, vaak prikkelende, vragen. Daarmee hebben ze ons erg geholpen.

Met het maatwerk van PentaRho hebben we helderheid gecreëerd voor het college van B&W hoe om te gaan met ons maatschappelijk vastgoed

In een projectgroep zijn gemeente en PentaRho samen opgetrokken. In een op maat gemaakt analysemodel zijn alle verzamelde gegevens opgenomen. We hebben hierdoor de prestatie van elk gebouw helder in beeld. Als gemeente zijn we nu onder andere bezig met nieuwe huurtarieven, het afstoten van bepaalde gebouwen en aanpassen van de financiële administratie. Ook worden er gesprekken gevoerd met huurders over efficiënter gebruik van het vastgoed.