Home / portfolio / IHP gemeente Houten

Kenmerken
  • kadernota
  • MUP po, vo, vso
  • nieuw + vervanging IHP
  • start december 2011
  • gereed september 2012
IHP gemeente Houten

Het Integraal Huisvestingsplan voor de gemeente Houten is een ingrijpend en omvangrijk plan. Het geeft een beleidsmatig kader voor het gehele onderwijs in Houten. PentaRho heeft als onafhankelijke partij de inhoudelijke en financiële kaders helder beschreven.

PentaRho is voor meerdere projecten in onze gemeente ingeschakeld. We werken erg prettig samen en weten precies wat we aan elkaar hebben.

In PentaRho hebben wij als gemeente een partner gevonden die veel kennis en ervaring heeft opgebouwd vanuit andere projecten in het land. Die kennis nemen wij graag mee in onze plannen.

Een belangrijke randvoorwaarde bij het opstellen van het IHP was dat de schoolbesturen nauw betrokken zouden worden. Penta Rho is hierbij voortvarend te werk gegaan. In een rap tempo zijn afspraken gemaakt met alle betrokken partijen. Vragen worden ook altijd vlot beantwoord en producten snel opgeleverd.