Home / portfolio / Analyse doordecentralisatie vo in Kampen

Kenmerken
  • voortgezet onderwijs
  • 3 schoolbesturen
  • start mei 2014
  • gereed augustus 2014
Analyse doordecentralisatie vo in Kampen

Gemeente Kampen heeft een IHP opgesteld, waarin de gemeente de regie blijft voeren over de toekomstige investeringen. Drie schoolbesturen van het voortgezet onderwijs waren echter van mening dat er onvoldoende contact met hen was geweest en dat een aantal uitgangspunten niet klopte. Daarnaast wilden we als alternatief op hoofdlijnen onderzocht hebben of doordecentralisatie een optie was. De schoolbesturen wilden daarmee graag zelf regie voeren over de planning van hun huisvesting. Reden om de expertise van Bert Kampman van Penta Rho erbij te halen.

Op deskundige wijze heeft PentaRho argumenten en kanttekeningen geleverd die ervoor gezorgd hebben dat het IHP van de gemeente Kampen een acceptabel plan geworden is.

PentaRho heeft een doorrekening gemaakt van de gehele vastgoedportefeuille. Hierbij is beter rekening gehouden met de verschillen in leeftijd en kenmerken per pand. Ook is een doorrekening gemaakt per bestuur. Door dit inzicht zijn wij in staat geweest om onze belangen in gesprek met de gemeente goed naar voren te brengen. Het resultaat is uiteindelijk een acceptabel IHP en helder economisch/financieel besef wat het vastgoed per schoolbestuur inhoudt.