Home / portfolio / Procesbegeleiding leerlingendaling & verbouw VO Zeewolde

Kenmerken
  • leerlingendaling
  • voortgezet onderwijs
  • start oktober 2016
  • gereed november 2018
Procesbegeleiding leerlingendaling & verbouw VO Zeewolde

Met het oog op de te verwachten krimp hebben schoolbesturen en gemeenten in de regio Zeewolde en Harderwijk subsidie aangevraagd voor procesbegeleiding leerlingendaling. Gezamenlijk hebben zij besloten om de bekostiging te gebruiken voor het VO in de plaats Zeewolde. Het doel is te komen tot een breed en toekomstbestendig onderwijsaanbod.

PentaRho-adviseur Peter van Heerde begeleidt de partijen als het gaat om huisvestingsvraagstukken en het efficiënt omgaan met de middelen. Hij heeft in nauw overleg met de schoolbesturen en de gemeente een kadernotitie opgesteld.

Er ligt nu een voorstel voor zowel de gebouwelijke als de inhoudelijke integratie van het vmbo-onderwijs van Oriënt (samenwerking tussen het Morgen College en RSG Slingerbos | Levant) in het gebouw van RSG Levant.

Ook op onderwijskundig en organisatorisch gebied onderzoekt PentaRho de mogelijkheden tot optimale integrale samenwerking tussen Oriënt en RSG Levant. Fred Ruijling van PentaRho begeleidt hiervoor twee werkgroepen. Eén werkgroep is bezig met de onderwijskundige samenwerking en het onderwijsconcept. De andere werkgroep onderzoekt de voordelen van samenwerking op het terrein van onder andere ICT, personeelsbeleid en financiën.

Beide adviseurs van PentaRho zijn op hun terrein erg deskundig. Peter van Heerde op het gebied van huisvesting en Fred Ruijling op de onderwijskundige, inhoudelijke, kant.