Home / portfolio / Procesbegeleiding leerlingendaling Zuidoost-Friesland

Kenmerken
  • primair onderwijs
  • leerlingendaling
  • start maart 2017
  • gereed september 2018
Procesbegeleiding leerlingendaling Zuidoost-Friesland

In het kader van procesbegeleiding leerlingendaling heeft PentaRho in Zuidoost-Friesland drie schoolbesturen (Stichting Comprix, Vereniging Christelijke Scholen Opsterland (VSCO) en Stichting De Tjongerwerven CPO), ondersteund in het vinden van antwoorden op krimp.

De procesbegeleiding heeft een drietal concrete resultaten opgeleverd. Ten eerste ligt er een goede basis voor het spreidingsplan voor alle kinderen in de regio. Hiermee kunnen de schoolbesturen en de betrokken gemeenten weer verder. Daarnaast hebben we twee interbestuurlijke fusies (openbaar en bijzonder) op een goede manier afgerond. PentaRho heeft deze fusies begeleid en ook in de communicatie met de ouders een belangrijk aandeel gehad.

Ronald is met zijn prettige, losse manier van presenteren en de juiste toonzetting in staat de toegevoegde waarde van de samenwerking aan ouders duidelijk te maken.

Dankzij de ondersteuning van PentaRho ligt er een goede basis voor een spreidingsplan en zijn twee interbestuurlijke fusies succesvol verlopen.

We kijken heel tevreden terug op de begeleiding van PentaRho. Ronald houdt zich aan de afspraken, anticipeert goed en grijpt in waar nodig. Bovenal handelt hij adequaat op alle vragen die wij als bestuurders stellen.