Home / portfolio / Markt- & cao-analyse Accres

Kenmerken
  • exploitatie en beheer
  • marktanalyse
  • start december 2012
  • gereed december 2013
Markt- & cao-analyse Accres

Accres beheert en exploiteert accommodaties met een maatschappelijke functie in Apeldoorn. Om de kosten en baten van deze beheertaak goed in beeld te brengen, is door PentaRho een marktanalyse uitgevoerd. In totaal zijn 74 objecten, die Accres in opdracht van de gemeente Apeldoorn beheert en exploiteert, in het onderzoek meegenomen.

De reden dat we bij de aanbesteding van deze omvangrijke opdracht voor PentaRho hebben gekozen, was vooral de onderscheidende aanpak die tijdens de presentatie naar voren kwam.
De uitgebreide marktanalyse die PentaRho voor ons gedaan heeft, heeft heel veel informatie opgeleverd en wordt nog regelmatig als naslagwerk gebruikt.

Onderdeel van de marktanalyse was een bestudering van drie cao’s. De Accres-cao’s (gemeentelijk en Vermo) zijn vergeleken met de cao recreatie, een meer gangbare cao voor beheer- en exploitatieorganisaties. De verslaglegging beschreef mogelijke scenario’s om toe te werken naar een andere cao. Ook dit onderdeel heeft veel inzicht opgeleverd.

Zowel over de grondige aanpak van de opdracht als over de samenwerking met PentaRho zijn we erg tevreden. We zullen bij een eventuele nieuwe opdracht dan ook zeker PentaRho weer benaderen.

Hoewel de marktanalyse al in 2012/2013 is uitgevoerd, worden de gegevens nog met regelmaat gebruikt.